Badania geotermalne w Wiedniu

2.12.2021

Wiedeńskie przedsiębiorstwo energetyczne, Wien Energie, poszukuje przyjaznych dla środowiska alternatywnych rozwiązań w celu przestawienia się na odnawialne źródła ciepła. Badania geologiczne posłużyły do stworzenia trójwymiarowego modelu geologicznego podłoża obszaru metropolitalnego Wiednia. Wskazano na obiecujące złoże ciepłej wody użytkowej dla przyjaznego dla klimatu ogrzewania.

W 2040 roku około 56 procent zapotrzebowania na ciepło miasta Wiednia ma być pokrywane przez sieć ciepłowniczą, reszta głównie przez pompy ciepła. Energia geotermalna odgrywa przy tym decydującą rolę.

W tym celu w ramach projektu badawczego od 2016 roku szczegółowo bada się wiedeńskie podłoże. Złoże gorącej wody zlokalizowano m.in. pomiędzy Donaustadt i Simmering. Na głębokości około 3000 metrów temperatura wody w konglomeracie Aderklaa prawdopodobnie wynosi do 100 stopni Celsjusza i tym samym mogłaby być odpowiednia do wykorzystania w wiedeńskiej sieci ciepłowniczej. Jednak ostateczną pewność może dać tylko odwiert poszukiwawczy. Zanim zostanie podjęta decyzja o stworzeniu zakładu geotermalnego, równolegle z pierwszymi krokami planistycznymi będą prowadzone dalsze prace badawcze do wiosny 2022 roku. Przepuszczalność skał i skład chemiczny wody termalnej są obecnie badane za pomocą otworu wiertniczego.
W projekt zaangażowane są liczne renomowane instytucje naukowe i firmy.