Energia słoneczna z balkonów mieszkań komunalnych w Wiedniu

6.2.2023

Wiedeń forsuje transformację energetyczną również w budownictwie socjalnym. W przyszłości najemcy mieszkań komunalnych, którzy posiadają balkon, taras lub loggię, będą mogli zainstalować na własny użytek niewielki system solarny.

W Wiedniu pojawiła się możliwość montażu systemów fotowoltaicznych na tarasach, balkonach i loggiach mieszkań komunalnych. Dla najemców możliwe są sy​​stemy o mocy do 800 W.​
Należy przy tym przestrzegać pewnych wymogów, a Wiener Wohnen, jednostka miejska zajmująca się tematem mieszkalnictwa w Wiedniu, doradza zainteresowanym w kwestii możliwości instalacji.
 
Coraz więcej wiedeńczyków chce pokrywać przynajmniej część swojego zapotrzebowania na prąd własną instalacją fotowoltaiczną. Należy przy tym przede wszystkim wziąć pod uwagę wymogi techniczne i prawne, a także interesy i bezpieczeństwo innych lokatorów. Oprócz nowej możliwości instalowania przez lokatorów małych systemów solarnych na własne potrzeby, istnieją już duże komunalne systemy fotowoltaiczne na dachach lub fasadach niektórych budynków mieszkalnych, a energia słoneczna jest również brana pod uwagę przy planowaniu nowych projektów budowlanych jako część zaopatrzenia w energię w celu zaoszczędzenia kosztów dla mieszkańców.