Europejski Komitet Regionów (KR) przyjmuje wiedeńską inicjatywę dotyczącą regulacji AirBNB & Co.

12.12.2019

Nowa Komisja Europejska rozpoczęła prace 1 grudnia 2019 r. Jednym z głównych celów jej działań jest opracowanie pakietu legislacyjnego dla gospodarki cyfrowej w 2020 r. Już dziś Komitet Regionów (KR) z inicjatywy Wiednia jednogłośnie przyjął listę postulatów w tej kwestii. Celem jest stworzenie jasnych zasad dla platform cyfrowych, takich jak Airbnb & Co.

Regiony i miasta wzywają do przyjęcia jasnych przepisów w celu prawnego zabezpieczenia gospodarki cyfrowej i zapewnienia egzekwowania przepisów przez właściwe organy publiczne. Wykaz wymogów dotyczących europejskiego rozporządzenia ramowego w sprawie przemysłu platform został sformułowany przez Petera Florianschütza, członka Rady Miasta Wiednia i sprawozdawcę Komitetu Regionów.

 "Unia Europejska musi stać się globalnym liderem, wprowadzając jasne i sprawiedliwe przepisy dotyczące platform cyfrowych. Prawo musi mieć takie samo zastosowanie do wszystkich w Europie. UE musi dbać o interesy ludzi w miastach, gminach i krajach związkowych. Potrzebujemy rozwiązań w zakresie opodatkowania, w mieszkalnictwie w szczególności przy wynajmie krótkoterminowym, w mobilności miejskiej i w przestrzeni publicznej", wyjaśnili radny Hanke i radny Florianschütz.

 Wiedeń nie jest w żaden sposób przeciwny gospodarce platformowej, ale bez uczciwych warunków ramowych nie będzie ona w przyszłości do zaakceptowania przez przedsiębiorstwa, pracowników i sąsiadów. "Promujemy rozwiązania cyfrowe wszędzie tam, gdzie ma to sens i przynosi korzyści ludziom. Ale brak płacenia podatków lub celowe ignorowanie zasad miejscowych - to nie jest innowacyjne i nie będzie przez nas akceptowane", uzasadnił Hanke.

 Szefowie przyszłej Komisji Europejskiej potwierdzili, między innymi w trakcie przesłuchań, że gospodarka platformowa w Europie powinna być uregulowana na szczeblu UE. "Pokazuje to, że praca Wiednia już przynosi owoce, ponieważ miasto od kilku lat jest mocno zaangażowane w tę kwestię", wyjaśnia Hanke. "W oświadczeniu wzywa się do zmiany całkowicie przestarzałej dyrektywy o handlu elektronicznym", dodaje Florianschütz. "Zakładam, że nasze wiedeńskie stanowisko zostanie przyjęte znaczną większością głosów", dodaje Florianschütz, który odnosi się do jednogłośnej decyzji komisji w październiku. "Otrzymałem ogromną zachętę od innych miast i krajów w Komitecie Regionów", dodał. W obszarze wynajmu krótkoterminowego Wiedeń działa wspólnie w silnej europejskiej sieci z takimi miastami jak Amsterdam, Paryż, Barcelona, Berlin, Bordeaux, Londyn i Kraków.

 

Oświadczenie bazuje na czterech głównych punktach

 

1.    Dane

 W erze cyfrowej europejskie miasta i gminy potrzebują dostępu do odpowiednich danych z platform. Miasta potrzebują odpowiednich danych z platformy, aby móc skutecznie wykonywać swoje zadania (np. w dziedzinie podatków). Według Komisji Gospodarczej KR-u dane muszą być udostępniane na podstawie konkretnego przepisu prawnego. Przesyłanie danych poprzez zdefiniowane interfejsy zwiększa również wydajność samych platform.

2.    Pewność prawna

Miasta europejskie potrzebują pewności prawnej. Obecnie zasada siedziby państwa ma zastosowanie do firm cyfrowych w UE, tzn. spory prawne muszą być rozstrzygane w zagranicznych systemach prawnych, czasami przy wysokich kosztach i dużych wydatkach. W tym względzie prawa władz w krajach przyjmujących muszą być jaśniej uregulowane, tak aby przepisy mogły być egzekwowane bez nieproporcjonalnych dodatkowych wysiłków. Jednocześnie w szczególności platformy europejskie powinny mieć możliwość ugruntowania swojej pozycji w bezpiecznych pod względem prawnym ramach.

3.    Odpowiedzialność

Platformy już dawno przestały być "tablicami ogłoszeń", na których rozwieszane są tylko komunikaty. Świadczą one liczne usługi dodatkowe, takie jak ratingi, rankingi, rozwój rynku i wiele innych. Muszą mieć zatem również możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności za treści niezgodne z prawem, np. musi istnieć możliwość usunięcia mieszkań subsydiowanych z platform noclegowych.

4.    Budownictwo mieszkaniowe

KR wzywa do wyraźnej reorganizacji tej kwestii w ustawie o usługach cyfrowych, ponieważ rynki mieszkaniowe we wszystkich państwach członkowskich podlegają specjalnym regulacjom prawnym. Krótkoterminowe wynajęcie pozbawia wiele europejskich miast niezbędnej przestrzeni życiowej, która nie jest już dostępna dla osób poszukujących zakwaterowania. Europejskie prawo ramowe musi tu wyraźnie interweniować, aby zagwarantować, że ludzie będą mogli mieszkać po przystępnych cenach w ośrodkach miejskich.

"Wiedeń chciałby wypracować odpowiednie przepisy na szczeblu UE, zwłaszcza w odniesieniu do platform. Jednocześnie my, jako miasta, jesteśmy wezwani do przekazywania jasnych zasad naszym obywatelom i do dalszego demokratycznego kształtowania naszej wspólnej przestrzeni życiowej", powiedział Hanke. Wiedeń będzie zatem kontynuował wysiłki na rzecz ustanowienia skutecznych procedur. Wiedeń prowadzi obecnie administracyjne postępowanie karne przeciwko kilku platformom na podstawie ustawy o promocji turystyki w Wiedniu. "Wiele platform przestrzega zasad bardzo skrupulatnie - i to jest dobra rzecz. Chcemy, aby wszystkie przedsiębiorstwa działające w Wiedniu robiły to samo w przyszłości", podsumował Hanke.