Jednolita strefa parkowania w całym Wiedniu

28.6.2021

Od 1 marca 2022 w całym Wiedniu zostaje wprowadzona jednolita strefa parkowania. Oznacza to: naklejki parkingowe i strefy krótkoterminowego parkowania w każdej dzielnicy. Dziennie ok. 200 000 osób przyjeżdża do miasta samochodem parkując za darmo w położonych dalej od centrum dzielnicach miasta. Aby uspokoić ruch nadchodzą w Wiedniu zmiany.

Od 1 marca 2022 r. w całej stolicy Austrii  będą obowiązywać proste, jednolite przepisy parkingowe. Wraz z rozszerzeniem strefy parkowania krótkoterminowego na cały Wiedeń, wszystkie dzielnice otrzymają naklejki parkingowe. Strefy krótkiego postoju zostaną ujednolicone i będą obowiązywać w całym Wiedniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 22. Od marca przyszłego roku pozwolenie na parkowanie będzie kosztować 10 euro miesięcznie dla wszystkich wiedeńczyków. Dochody te zostaną przeznaczone na dalszą rozbudowę systemu transportu publicznego. Jak pokazały dotychczasowe doświadczenia z 18 wiedeńskich dzielnic parkingowych, zarządzanie przestrzenią parkingową na całym obszarze przynosi więcej wolnych miejsc parkingowych dla wiedeńczyków, zmniejsza ruch, podwyższa jakość życia i zwiększa ochronę klimatu w prawie dwumilionowym mieście.
 
„Wiele osób - zwłaszcza w dzielnicach zewnętrznych, które codziennie są blokowane przez około 200.000 osób dojeżdżających do pracy - od lat chciało znaleźć rozwiązanie. Dzięki ogólnodostępnemu zezwoleniu na parkowanie nie tylko zapewniamy mieszkańcom upragnioną od dawna ulgę, lecz także konsekwentnie podążamy wiedeńską drogą w zakresie ochrony klimatu. Ten kamień milowy dla modelowego dla klimatu miasta Wiedeń jest skutecznym narzędziem do uspokojenia ruchu w naszym mieście i dalszego zwiększania wykorzystania transportu publicznego”, mówi członek zarządu miasta ds. mobilności, Ulli Sima.
 
Około 200.000 osób dojeżdżających do pracy w Wiedniu przyjeżdża codziennie samochodem i wiele z nich parkuje swoje auta bezpłatnie w dzielnicach, które są jeszcze wolne od pozwoleń na parkowanie. W dzielnicach, które szczególnie dotyczył problem m.in. Donaustadt, Floridsdorf, Liesing i Simmering, przeprowadzono badania ruchu drogowego, które potwierdziły drastyczny rozwój. Na ich podstawie zostały podjęte odpowiednie decyzje dla ujednolicenia polityki parkingowej we wszystkich dzielnicach.
 
Dotychczasowe strefy parkowania w poszczególnych dzielnicach odejdą do przeszłości. Naklejki parkingowe będą obowiązywały na całym obszarze miasta z kilkoma wyjątkami w niezamieszkałych obszarach leśnych i przemysłowych. Obszar stref parkowania zostanie w przyszłym roku za jednym zamachem podwojony i będzie to największe rozszerzenie strefy płatnego parkowania w historii wiedeńskiego zarządzania przestrzenią parkingową.
 
„Przyjęty system zarządzania parkingami jest dodatkowym bodźcem do tego, aby przychody z opłat parkingowych wpływały bezpośrednio na rozbudowę transportu publicznego - w tym nowej linii podziemnej U2/U5, największego projektu ochrony klimatu w mieście. Inwestuje się również w nowe linie tramwajowe w okolicznych dzielnicach“ - uzupełnia Ulli Sima.
 
Od tej pory, szczególnie w nowych dzielnicach objętych strefą, będą prowadzone kampanie informacyjne, aby poinformować mieszkańców o nowościach i zaoferować im pełną obsługę przy składaniu wniosku o pozwolenie na parkowanie.