Miasto Wiedeń otwiera ulice dla pieszych

16.4.2020

Aby móc utrzymać odległość jednego metra nawet na terenach gęsto zaludnionych i zabudowanych i w ten sposób jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko infekcji koronawirusem, miasto Wiedeń otworzyło już kilka ulic. Dziewięć tymczasowych stref spotkań i dwadzieścia zamkniętych dotychczas ulic zostało otwartych dla pieszych.

Tymczasowe strefy spotkań rozpoczynają się przy Landstraße, Josefstadt, Ottakring i Währing, a sześć kolejnych zostanie dodanych w ciągu tygodnia w dzielnicach Leopoldstadt, Wieden, Margareten, Neubau i Favoriten. Modyfikacja przepisów ruchu drogowego na poziomie federalnym umożliwiła również otwarcie dwudziestu wcześniej zamkniętych pasów ruchu dla pieszych.

 

Dziewięć tymczasowych stref spotkań

 

Szczególnie na terenach gęsto zabudowanych, gdzie mieszka wielu ludzi, a w pobliżu nie ma parków i chodniki są wąskie, ważne jest, aby ulice były otwarte dla ludzi. Stwarza to przestrzeń do bezpiecznego spaceru z zachowaniem odpowiedniej odległości. Na podstawie tych kryteriów wybrano stosowne ulice. Ponadto dwadzieścia ulic, na których obowiązuje już zakaz jazdy, zostanie otwartych dla pieszych.

Wykaz tymczasowych stref spotkań i ulic dostępnych dla pieszych znajduje się pod linkiem https://www.wien.gv.at/stadtplan/grafik.aspx?lang=de-AT&bookmark=u9XcRZjC2UUj4YVGaI0NRoq6R5lmnKnmkev2pn4Mpr

 W tymczasowej strefie spotkań, strefie dla pieszych i ulicy mieszkalnej dozwolone jest chodzenie po jezdni - zawsze z uwzględnieniem minimalnej odległości jednego metra od innych. Dopuszczalna jest również jazda rowerem z maksymalną prędkością 20 km/h. Jednocześnie pojazdy, które muszą dotrzeć do ulic jednokierunkowych lub prywatnych i publicznych garaży, mogą przejeżdżać z prędkością 20 km/h. Parkowanie jest nadal dozwolone w oznaczonych miejscach.