Miasto Wiedeń przygotowuje Biennale Klimatu

14.9.2022

Zmiany klimatyczne to największe wyzwanie w historii ludzkości. Na tym tle miasto Wiedeń rozpoczyna swoje własne "Biennale Klimatu". Jest to wspólna inicjatywa różnych wydziałów i instytucji, której celem jest połączenie mocnych stron Wiednia jako ośrodka naukowo-badawczego z artystycznymi i kreatywnymi strategiami w dziedzinie sztuk wizualnych, w tym nowych mediów, designu i architektury oraz opracowanie wizjonerskich scenariuszy dla klimatycznej przyszłości.

Skutki zmian klimatycznych dotykają wszystkich bez wyjątku. Dlatego konieczne jest, aby wszystkie dziedziny życia zajęły się tym zagadnieniem - polityka, gospodarka, nauka, społeczeństwo i oczywiście sztuka. Na tym tle miasto Wiedeń rozpoczyna Biennale Klimatu.
 
I Wiedeńskie Biennale Klimatu planowane jest od kwietnia do lipca 2024 roku i będzie realizowane przez KUNST HAUS WIEN, muzeum Wien Holding.  KUNST HAUS WIEN pełni rolę organizatora i centrum festiwalowego. Wiedeńskie Biennale Klimatu widzi siebie jako międzynarodową platformę artystyczną, która wykorzystuje walory i potencjał Wiednia w dialogu z innymi miastami i regionami, aby kształtować świat przyszłości w sposób artystycznie wizjonerski, twórczo naukowy oraz społecznie i kulturowo namacalny. 
 
Wiedeńskie Biennale Klimatu bazuje na zainicjowanym w 2015 roku przez Christopha Thun-Hohensteina w ramach pełnienia funkcji dyrektora MAK Wiedeńskim Biennale for Change, które od samego początku zajmowało się tematyką ekologiczną. Dzięki nowemu ukierunkowaniu i dalszemu rozwojowi jako Biennale Klimatu Miasta Wiednia, w przyszłości punkt ciężkości zostanie jeszcze mocniej skierowany na artystyczne, naukowe, innowacyjne i kreatywne badanie tematów zmian klimatycznych, ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu, różnorodności biologicznej, ekosystemów i strategii cyrkulacji, łącznie z odpowiednimi nowymi, w szczególności cyfrowymi technologiami.
 
Budżet miasta Wiednia na Wiedeńskie Biennale Klimatu wynosi łącznie 1,5 mln euro.