Miasto Wiedeń zwiększa środki na ochronę przed przemocą

8.6.2021

Miasto Wiedeń kontynuuje rozbudowę ochrony przed przemocą i zwiększa swoje środki finansowe na ten cel o kolejne trzy miliony. Łącznie budżet miasta na walkę z przemocą, w tym przemocą wobec kobiet, wzrósł do dziesięciu milionów euro.

Nadrzędnym celem jest zapewnienie szybkiej i niebiurokratycznej pomocy kobietom dotkniętym przemocą. W centrum uwagi znajduje się również praca z młodzieżą w zakresie równouprawnienia i przełamywania tradycyjnych wzorców.
 
Konkretnie środki te obejmują podwojenie funduszy dla wiedeńskich stowarzyszeń ochrony przed przemocą, pracę prewencyjną z mężczyznami prowadzoną przez doradztwo Männerberatung Wien, zapobieganie przemocy w pracy z młodzieżą oraz program szkoleniowy mający na celu położenie kresu przemocy w przestrzeni publicznej i w związkach.
 
Program "Szacunek. Wspólnie silniejsi" zostanie rozszerzony o punkt zapobiegania przemocy, a w przyszłym roku dziesięć szkół skupi się bardziej na kwestiach takich jak równouprawnienie, przełamywanie stereotypów i zapobieganie przemocy. Rozbudowane zostaną również wiedeńskie usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Ponadto miasto Wiedeń wybuduje do 2022 roku piąty dom dla kobiet z 50 dodatkowymi miejscami dla kobiet i dziewcząt dotkniętych przemocą.
Planowana jest również kampania informacyjna i uświadamiająca na temat zapobiegania i walki z przemocą.