Nowy plac wielopokoleniowy w wiedeńskiej dzielnicy Favoriten

5.10.2022

Plac wielopokoleniowy - nigdy o nim nie słyszałeś? W takim razie najwyższy czas to zrobić, ponieważ place wielopokoleniowe są w miastach i osiedlach mieszkaniowych wszechobecne, tak jak w mieście Wiedeń.

Park wielopokoleniowy to oferta publiczna, która ma być wykorzystywana w równym stopniu przez wszystkie grupy społeczne i służy jako miejsce spotkań, komunikacji międzypokoleniowej, jako plac zabaw, jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy, dla profilaktyki zdrowotnej w postaci zajęć sportowych, a także jako atrakcja turystyczna. 
 
W liczącym około 14.000 mieszkańców osiedlu Per-Albin-Hansson-Siedlung w dzielnicy Favoriten w ramach IBA_Wien (Międzynarodowej Wystawy Budownictwa w Wiedniu) wdrażany jest cały szereg ulepszeń i innowacji. Celem jest modernizacja jakości życia i mieszkania w istniejącej dzielnicy i dostosowanie jej do wymagań przyszłości. Najnowszym osiągnięciem jest nowy wielopokoleniowy plac.  Nowe miejsce spotkań zbudowane przez "Wiener Wohnen" zostało właśnie otwarte w ramach Wiedeńskich Dni Mieszkaniowych. Nowy wielopokoleniowy plac, który zaprasza ludzi do aktywnego uczestnictwa, zatrzymania się i wzięcia głębokiego oddechu, jest doskonałym przykładem jak różne pokolenia mogą żyć i funkcjonować razem.