Nowy program studiów w FH Campus Wien

19.5.2021

Eurocomm-PR jest z ramienia Miasta Wiednia koordynatorem niestacjonarnych studiów magisterskich "Stosunki międzynarodowe i polityka miejska" na FH Campus Wien od semestru zimowego 2021. Dzisiejsi, a najpóźniej jutrzejsi menedżerowie, tak zwani "high potentials", mogą poszerzyć swoje umiejętności zarządzania i udoskonalić swoje kompetencje.

Zarządzanie - ale właściwe

Studia w języku angielskim skierowane są przede wszystkim do wszystkich tych, którzy już zajmują kierownicze stanowiska w instytucjach i organizacjach międzynarodowych lub miejskich. W trakcie studiów mogą oni kontynuować swoją edukację w zakresie aktualnych tematów miejskich, takich jak "urban policy" lub "international affairs".
 

Nauka z najlepszych wiedeńskich praktyk

Poprzez współpracę z Miastem Wiedeń uczestnicy korzystać mogą z wypracowanych przez miasto najlepszych praktyk w zakresie miejskich usług publicznych, z którego chętnie korzystają metropolie na całym świecie. Pełniąc rolę nośnika wiedzy w procesach polityczno-administracyjnych, uczestnicy uzyskują wytyczne co do ksztatowania i działania, aby w sposób kompetentny i zrównoważony sprostać wyzwaniom, jakie każdorazowo stawia przed nimi codzienne życie zawodowe.
Kurs magisterski, który rozpocznie się w październiku 2021 roku, jest zaplanowany na cztery semestry i podlega opłacie. Możliwe jest ubieganie się o pomoc finansową. Aplikacje można składać w dowolnym momencie.
 

Dalsze informacje

Program studiów magisterskich "Stosunki międzynarodowe i polityka miejska" - (w języku angielskim)