Piesi w mieście, czyli o doświadczeniach Wiednia w projekcie "Schulstrasse"

15.5.2019

Petra Jens, pełnomocnik Wiednia ds. komunikacji pieszej z wiedeńskiej Agencji Mobilności oraz Peter Wiesinger, Dyrektor Wydziału Technologii Pojazdów wiedeńskiego przedsiębiorstwa komunikacji Wiener Linien wezmą udział w krakowsko-wiedeńskich warsztatach na temat mobilności i elektromobilności.

Wiedeń jest i pozostaje najlepszym miastem do życia na świecie. Austriacka stolica po raz kolejny zawdzięcza swoją czołową pozycję między innymi doskonałej infrastrukturze z dobrze rozwiniętą i niezawodną siecią transportu publicznego.

Elektromobilność w transporcie publicznym oparta na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i mobilność pieszych, to tematy warsztatów krakowsko – wiedeńskich. Eksperci Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, Zarządu Transportu Publicznego, Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz zaproszeni goście z Wiednia spotykają się, żeby porównać wdrożone rozwiązania oraz określić potencjalne kierunki dalszego rozwoju i ewentualnej współpracy między miastami. 

Jakie wyzwania stoją przed Wiedniem w zakresie mobilności i elektromobilności, a jakie rozwiązania już się sprawdziły. Na te pytania odpowiedzą goście z Wiednia:

Peter Wiesinger, dyrektor Wydziału Technologii Pojazdów wiedeńskiego przedsiębiorstwa komunikacji Wiener Linien oraz Petra Jens, pełnomocnik Wiednia ds. komunikacji pieszej.

Warsztaty otworzy prelekcja Petera Wiesingera, który opowie o wiedeńskich doświadczeniach w funkcjonowaniu autobusów elektrycznych i ich wpływie na redukcję emisji CO2, przedstawi flotę autobusową Wiednia, podział modalny oraz aktualny stan przygotowań do uruchomienia linii autobusów bezzałogowych w wiedeńskiej dzielnicy Seestadt Aspern.

 Petra Jens to inicjatorka pilotażowego projektu „Schulstrasse” (ulica szkolna), zmieniającego organizację ruchu w pobliżu szkoły podstawowej przy Vereinsgasse w Wiedniu.

Od 10 września do 2 listopada 2018 r. pomiędzy godziną 7:45 a 8:15 wprowadzono zakaz ruchu pojazdów na ulicach, sąsiadujących ze szkołą. Pozwoliło to dzieciom bezpiecznie i spokojnie dojść do budynku. Rozwiązanie było na bieżąco oceniane i analizowane przez specjalistów z zakresu ruchu drogowego. Po zakończeniu pilotażu kolejne 20 wiedeńskich szkół zgłosiło się z prośbą o wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Petra Jens weźmie udział w spotkaniu i dyskusji z mieszkańcami w ramach "Wyborcza na żywo: Jak radzą sobie piesi w Wiedniu?" i opowie zarówno o sukcesie tego projektu, swojej codziennej pracy jak i przedstawi strategię rozwoju ruchu pieszego miasta Wiednia.