Trzecia edycja wiedeńskiego bonu naprawczego zakończona sukcesem

7.12.2021

Kolejna edycja popularnej akcji bonów naprawczych w Wiedniu została zakończona sukcesem. Stolica Austrii przeznaczyła na nią kolejne 570.000 euro, aby zachęcić mieszkańców do naprawiania zepsutych przedmiotów, zamiast automatycznego wyrzucania ich na śmietnik. Inicjatywa, która w kolejnych odsłonach będzie realizowana do 2023 roku, przynosi korzyści całej gospodarce i pomaga środowisku.

„Reparaturbon” miasta Wiednia, czyli program bonów naprawczych, cieszy się niesłabnącą popularnością. Bony, które można było pobrać ze strony internetowej projektu, przeznaczone są na naprawę zepsutych przedmiotów i urządzeń gospodarstwa domowego do maksymalnej kwoty 100 euro. Celem akcji jest zmniejszenie ilości produkowanych, niepotrzebnych odpadów, a wiedeńska gospodarka korzysta z tego pomysłu. „Zainteresowanie mieszkańców, aby dać uszkodzonym przedmiotom drugą szansę, nie słabnie!”, mówi zadowolony członek zarządu miasta ds. klimatu Jürgen Czernohorszky. Od rozpoczęcia kampanii jesienią 2020 roku eksperci naprawili około 32.000 przedmiotów, dzięki czemu udało się zredukować emisję dwutlenku węgla o około 770 ton.
 
Ponieważ budżet przeznaczony na finansowanie został już wyczerpany, zakończono trzeci okres kampanii. Planowana jest kontynuacja projektu w zależności od rozszerzenia tego wyjątkowego programu naprawczego na całą Austrię, „który, miejmy nadzieję, będzie bazował na udanym modelu wiedeńskim”, mówi Czernohorszky.
Ale nie tylko w kraju, bon naprawczy przyciągnął również uwagę na arenie międzynarodowej. Wiedeńska inicjatywa została nominowana przez ogólnoeuropejskie jury do nagrody "Innovation in politics award" jako jeden z dziesięciu najlepszych projektów w Europie w kategorii ochrony środowiska, a amerykańskie miasto Portland opracowało swój własny program promocji napraw oparty na wiedeńskim modelu.
 
Projekt „Reparaturbon” trwa oficjalnie do 2023 roku, a całkowity budżet przeznaczony na ten cel przez stolicę Austrii wynosi 1,6 mln euro.