W Wiedniu można już zobaczyć pierwszą superdzielnicę

11.7.2022

Mniej samochodów, więcej miejsca dla ludzi, to idea tworzenia „Supergrätzl” tzw. superdzielnic. Jedna z nich powstała już w austriackiej stolicy, w dzielnicy Favoriten.

W wiedeńskiej dzielnicy Favoriten, na południe od dworca głównego, realizowany jest pierwszy w Wiedniu projekt tzw. superdzielnicy. Skupia się on na uspokojeniu ruchu w strefie zamieszkania. Ponadto planowane jest podniesienie jakości pobytu w przestrzeni publicznej oraz działania na rzecz ochrony klimatu.
 
Od czerwca 2022 roku na ulicy Herzgasse w Wiedniu wdrażana jest krok po kroku nowa organizacja ruchu. Na ulicach jednokierunkowych zostanie wprowadzony ruch w odwrotnym kierunku, nawierzchnia zostanie odpowiednio oznaczona i powstaną nowe otwarte przestrzenie. To przemiana zwykłego osiedla w tzw. superdzielnicę. Charakteryzuje się to ograniczeniem ruchu samochodowego i przekształceniem ulic w deptaki z szeregiem wartościowych miejsc do spędzania wolnego czasu. Dzięki zieleni podniesiony zostanie komfort życia mieszkańców nawet w upalne letnie dni.
 
Pierwsze tak zwane superdzielnice zaczęły pojawiać się w Barcelonie około pięć lat temu. Koncepcja cichych osiedli bez ruchu tranzytowego w krótkim czasie zaczęła zyskiwać popularność w wielu innych miastach. Na przykład w Berlinie superdzielnice stały się jednym z najczęściej dyskutowanych tematów miejskich w ostatnich miesiącach. Jedną z głównych zalet superdzielnic jest, oprócz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, większa przestrzeń do spędzania wolnego czasu. Miasto może w sposób zasadniczy poprawić przestrzeń publiczną i zamiast asfaltu nasadzić zieleń lub umieścić elementy rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
Plan stworzenia pierwszej superdzielnicy został ogłoszony przez władze Wiednia latem ubiegłego roku i od tego czasu organizacje miejskie przygotowały konkretną formę wybranego obszaru w dzielnicy Favoriten. W międzyczasie urbaniści opracowali koncepcję uspokojenia ruchu i bezpieczeństwa, koncepcję otwartych przestrzeni wraz z działaniami na rzecz podniesienia jakości przestrzeni publicznej oraz program stopniowej transformacji terenu. Lokalni mieszkańcy mogli stale uczestniczyć w planowaniu, zwłaszcza podczas interaktywnych dni informacyjnych.