Wiedeń: więcej biletów rocznych na transport publiczny niż samochodów

8.4.2021

Pomimo wyjątkowej sytuacji, jaka miała miejsce w zeszłym roku, zdecydowana większość wiedeńczyków docenia transport publiczny i nadal z niego korzysta. Mimo że warunki pracy znacznie się zmieniły, np. ze względu na pracę w skróconym wymiarze godzin lub w domu, a uczęszczanie do szkoły przez wiele miesięcy nie było możliwe, stali klienci pozostali wierni miejskiemu przewoźnikowi - Wiener Linien. Wiener Linien potwierdza, że w 2020 roku sprzedano ponad 1 milion biletów rocznych, semestralnych i młodzieżowych.

Mniejsza liczba pasażerów w 2020 roku oznaczała również mniejsze przychody dla Wiener Linien. Utrata wpływów z biletów wynosi około 110 milionów euro, ponieważ - między innymi z powodu braku turystów - prawie w ogóle nie kupowano biletów jednorazowych i krótkookresowych biletów sieciowych. W tym roku miasto Wiedeń wspiera przewoźnika dotacją operacyjną w wysokości 75 milionów euro, a Wiener Linien podjęło odpowiednie środki finansowe. Usługi transportu publicznego, bezpieczeństwo pasażerów oraz konserwacja i czyszczenie wszystkich pojazdów będą nadal świadczone na dotychczasowym wysokim poziomie. Jednak w innych obszarach nastąpiła redukcja kosztów ze względu na obecną sytuację, na przykład w przypadku nocnego metra, które obecnie nie jest w stanie funkcjonować.
 
"Pomimo spadku przychodów, inaczej niż w wielu branżach, żaden z 8.700 pracowników nie został przeniesiony na skrócony etat ani nie stracił pracy", podkreśla członek zarządu miasta ds. gospodarki, finansów i pracy Peter Hanke.
 
W Wiedniu, który liczy prawie dwa miliony mieszkańców, zarejestrowanych jest 719.000 samochodów, więc w przeliczeniu na jednego mieszkańca przypada 0,37 samochodu na osobę. Stopień motoryzacji spada od dawna, ponieważ liczba samochodów rośnie wolniej niż liczba mieszkańców.
 
Według danych wiedeńskiej firmy transportowej w 2020 roku wiedeńczycy odbyli 46 proc. zwykłych podróży pieszo lub na rowerze, a tylko 27 proc. podróżowało samochodem. „Samochód traci na znaczeniu w mieście” - mówi Michael Schwendinger z organizacji zajmującej się mobilnością VCÖ. Według VCÖ na 1000 mieszkańców Wiednia przypadają obecnie 374 samochody osobowe, to najniższy wskaźnik ze wszystkich krajów związkowych Austrii. „Duża liczba samochodów była kiedyś oznaką dobrobytu, ale dziś świadczy o niewystarczającej ofercie transportu publicznego oraz słabej lokalnej podaży lub dostępności usług”, mówi Schwendinger.
 
W porównaniu ogólnokrajowym Wiedeń pozostał w zeszłym roku jedynym krajem związkowym, w którym liczba ludności rosła szybciej niż liczba samochodów. W całym mieście wzrosła liczba  mieszkańców o 9.962 do 1,92 mln. Liczba samochodów wzrosła o 3.859 do łącznie 718.819. W ośmiu z 23 dzielnic liczba samochodów nawet spadła rok do roku. Najbardziej znaczące spadki rok do roku odnotowano w dzielnicach Landstraße (minus 1814) i Favoriten (minus 1047).