Wiedeń wysyła pomoc Ukrainie

2.3.2022

Długa tradycja humanitarna Wiednia jest kontynuowana również w czasie obecnej sytuacji na Ukrainie. Wiedeń wysyła pomoc humanitarną i przyjmuje uchodźców.

Wyraźne stanowisko Wiednia w sprawie inwazji na Ukrainie przedstawili burmistrz Wiednia, Michael Ludwig i zastępca burmistrza Christoph Wiederkehr. "Władze miasta Wiednia od samego początku obiecały mieszkańcom Ukrainy szybką pomoc. Chcemy jeszcze bardziej wzmocnić tę pomoc: zarówno na miejscu, poprzez wsparcie finansowe dla organizacji pomocowych, jak i dla tych, którzy muszą uciekać z kraju i przyjeżdżać do Wiednia", wyjaśnił burmistrz Ludwig. "Wiedeń z pełnym przekonaniem podejmuje się zadania humanitarnego i zapewnia ochronę ludności ukraińskiej", powiedział zastępca burmistrza Wiederkehr. Jest to zgodne z długą tradycją humanitarną Wiednia, z której możemy być bardzo dumni. Neutralność w świetle prawa międzynarodowego jest fundamentem Austrii, ale "Wiedeń nie jest neutralny, gdy chodzi o ludzkość" stwierdzili zgodnie Ludwig i Wiederkehr.

Zaraz po rozpoczęciu ataku na Ukrainę Wiedeń wysłał pierwsze transporty z materiałami medycznymi. Ponadto na wiedeńskim Ratuszu wciągnięto flagę Ukrainy - ważny symbol solidarności w tych trudnych czasach. Zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją humanitarną miasto Wiedeń czyni również szereg przygotowań, aby wesprzeć wszystkich ludzi uciekających przed wojną i przybywających do austriackiej stolicy.

Pomoc Wiednia obejmuje ścisłą współpracę z rządem federalnym i podmiotami takimi jak koleje austriackie ÖBB oraz ścisłą współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pomocowymi. Utworzono już "centrum przyjazdowe" w hali widowiskowo-sportowej przy Engerthstraße w Wiedniu. Oprócz poradnictwa będzie tam można skorzystać z opieki medycznej i psychospołecznej.

Wiedeń zapewni również dalszą pomoc finansową, zapowiada burmistrz Wiednia Ludwig i Wiederkehr. Na przykład Wiedeń zapewni dalsze wsparcie finansowe dla Ukrainy w ramach skoordynowanej kampanii i początkowo udostępni na pomoc kwotę 429.020 euro.