Zarządzanie miastem na wiedeńskiej uczelni

21.10.2022

Tanie mieszkania dla wszystkich, dobre powietrze i czysta woda – w wielkim mieście marzenia ściętej głowy? W ramach programu magisterskiego "International Relations and Urban Policy" 19 zagranicznych studentów również z Krakowa uczy się na wiedeńskiej uczelni FH Campus, jak w XXI wieku miasta mogą być dobrze zarządzane z korzyścią dla wszystkich. To już druga edycja tego kierunku.

Wiedeń daje impus do spotkań między miastami. 19 studentów z Belgradu, Berlina, Krakowa, Lubljany, Pragi i Sofi spotyka się na Kampusie Uniwersytetu Nauk Stosowanych (FH Campus Wien), by przygotować się na wyzwania, jakie niesie ze sobą przyszłość. Szczególne w tym kierunku jest to, że studenci piastują odpowiedzialne stanowiska w swoich miastach, od prezesów czy dyrektorów spółek i wydziałów miejskich po wiceburmistrzów. Łączy ich chęć uczynienia swoich miast lepszymi. Ucząc się w Wiedniu są w najlepszym miejscu, by to osiągnąć. Wiedeń to przecież miasto od lat wybierane jako miasto najlepsze do życia. W ramach studiów w programie magisterskim "Stosunki międzynarodowe i polityka miejska" kontynuują edukację w zakresie usług publicznych, mobilności, digitalizacji, promocji kultury i pomocy socjalnej oraz pogłębiają swoje umiejętności zarządzania.

Solidna teoria i zorientowanie na praktykę

Program niestacjonarnych studiów magisterskich stworzony w 2021 roku kładzie nacisk zarówno na tematy związane z polityką miejską i stosunkami międzynarodowymi jak i na kwestie rozwoju aglomeracji miejskich i strategie smart city. Wiedeń wspiera wymianę między miastami, gdyż stoją one wszystkie przed podobnymi wyzwaniami. Poznane instrumenty zarządzania mają służyć do rozwiązywania problemów polityki miejskiej w sposób zrównoważony. Te studia to solidna teoria powiązana z praktyką i aktualną wiedzą w dziedzinie, skoncentrowane na codziennych doświadczeniach zawodowych studentów. Studia mają również na celu promowanie współpracy między miastami. Na zaproszenie Wiednia miasta partnerskie mogły ponownie zgłosić swoich wykwalifikowanych pracowników z administracji miejskiej bądź instytucji miejskich do udziału w angielskojęzycznych zajęciach.  

Informacje z pierwszej ręki z najbardziej przyjaznego do życia miasta na świecie

Odpowiedni początek zapewnił tydzień wiedeński w dniach od 17 do 21 października: studenci mogli zarówno uczestniczyć w wykładach i kursach na uczelni jak i zdobyć praktyczną wiedzę na temat miasta Wiednia, jego administracji i miejskich spółek. Od zwiedzania ratusza wiedeńskiego, poprzez wizytę w dzielnicy Seestadt Aspern, w elektrociepłowni Simmering i na międzynarodowej wystawie budownictwa IBA, aż po zwiedzanie pompy ciepła Wien Energie i terenu Otto Wagnera jako obszaru rozwoju urbanistycznego: Wiedeń pokazał, że nie na darmo jest wzorem do naśladowania.

Wieczór powitalny był natomiast idealnym czasem na zapoznanie się. Miasto Wiedeń i Peter Hanke, członek zarządu miasta Wiednia ds. finansów, gospodarki, pracy, stosunków międzynarodowych i spółek miejskich zaprosili studentów do wspólnego rozpoczęcia semestru. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele ambasad, miasta Wiednia jak i wykładowcy.

Ze względu na duży sukces, program magisterski realizowany jest już po raz drugi. Trwa on cztery semestry i jest płatny. Możliwe są dopłaty finansowe, a aplikacje można składać na bieżąco. Kurs powstał w ramach współpracy Miasta Wiedeń, Uniwersytetu Nauk Stosowanych (FH Campus Wien) i Eurocomm-PR.

W obecnej edycji studiów udział biorą Justyna Olszańska (Biuro Współpracy Zagranicznej w Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa) oraz Anna Sochacka (Dyrektor Wydziału Urzędu Miasta Krakowa ds. Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji). W pierwszej edycji udział biorą Piotr Kempf (Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie) oraz Piotr Ziętara (Prezez Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A).

Materiał wideo z polskimi napisami

Więcej

Master’s course "International Relations and Urban Policy" – Uniwersytetu Nauk Stosowanych (po angielsku)

Quality of living in Vienna - international rankings and studies – Miasto Wiedeń (po angielsku)