Ta stona używa plików cookie. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Pliki te zwiększają możliwości użytkowe strony i pomagają nam ją ulepszać. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć tu: Polityka PrywatnościOK
O nas © Wien-Energie / Popp-Hackner und Popp

O nas

Eurocomm-PR, spółka miejska Wiedeńskiego Holdingu Komunalnego (Wien Holding), prowadzi od 1. stycznia 2016 działania promocyjne miasta Wiednia w Belgradzie, Bratislava, Budapeszcie, Krakowie, Lublanie, Pradze, Sarajewie, Sofii i Zagrzebiu.

Cele

Celem Eurocomm-PR jest wzmocnienie pozycji  Wiednia jako łącznika w sercu Europy, zachęcanie do wymiany informacji między miastami i dbanie o stałą obecność Wiednia w miastach współpracujących. Warto by Europa dalej przekształcała się z unii gospodarczej i monetarnej na przyjazną dla ludzi i środowiska naturalnego. To oznacza również zachowanie prawa samostanowienia miast i gmin w obszarze usług publicznych.

Używając wszystkich dostępnych instrumentów komunikacji Eurocomm-PR  przede wszystkim wspiera Miasto Wiedeń w dalszym kreowaniu marki. Wiedeń chce być postrzegany jako kosmopolityczna metropolia i jako wzorcowy przykład zrównoważonego rozwoju oraz równowagi socjalnej. Istotą zadań jest rozwój i udostępnianie narzędzi komunikacji politykom i wszystkim wydziałom magistratu, spółkom miejskim i innym podmiotom. Celem jest stworzenie warunków do produktywnego, ponadgranicznego dialogu na szczeblu polityki i administracji, a przez to zdefiniowanie i zainicjowanie wspólnych projektów. Dzięki temu zapewniona ma być możliwość wczesnego rozpoznawania zarówno szans jak i potencjalnych zagrożeń stojących przed Wiedniem.

Zakres działalności

Eurocomm-PR udostępnia pracownikom Miasta Wiednia i członkom międzynarodowych delegacji szczegółowe informacje dotyczące polityki, administracji, gospodarki i mediów z miast docelowych. Dwa razy na tydzień dostarczane są informacje z lokalnych mediów w Belgradzie, Budapeszcie, Krakowie, Lublanie, Pradze, Sarajewie, Sofii i Zagrzebiu o aktualnych tematach miejskich. Specjalne raporty dają pracownikom Miasta Wiednia wgląd w system i sposób działania innych miejskich jednostek w Europie Środkowej i Wschodniej. Wysokie kompetencje pracowników biur umożliwiają solidną ocenę i wgląd w aktualną sytuację polityczną i gospodarczą.

W ramach współpracy z mediami wysyłamy do lokalnych grup docelowych kluczowe informacje prasowe o Wiedniu. Dobór tematów odzwierciedla aktualne priorytety Miasta Wiednia. Dziennikarze z miast współpracujących odwiedzają regularnie Wiedeń, przeprowadzają wywiady dotyczące bieżących tematów miejskich i zaznajamiają się z prowadzonymi projektami w zakresie rozwoju miasta. Profil na Facebooku i konto na Twitterze prowadzone w językach narodowych dopełniają oferty.

W Biurach Miasta Wiednia są organizowane kilkudniowe „Dni Wiednia”, które umożliwiają przedstawicielom Miasta Wiednia bezpośredni kontakt z osobami decyzyjnymi oraz przedstawicielami mediów i biznesu.

Eurocomm-PR wspiera wymianę doświadczeń pomiędzy Wiedniem i miastami z sieci Biur Miasta Wiednia oraz zajmuje się dwustronną obsługą delegacji politycznych. Eurocomm-PR monitoruje również dla „Wiener Wirtschaft” przetargi, które ogłaszane są w miastach/ państwach docelowych. Wyniki monitoringu przekazywane są do Austriackiego Katastra Zleceniobiorców (ANKÖ), gdzie są publikowane.

Dalsze informacje na temat międzynarodowej aktywności miasta Wiednia znajdą Państwo na www.wien.gv.at/english/politics/international/