Nasza misja i osiągnięcia


Eurocomm-PR, Przedsiębiorstwo Wien Holding, odpowiada za promowanie Wiednia za granicą jako miasta-inspiracji oraz przykładu miasta inteligentnego. Wiedeń, ze względu na swoje uwarunkowania geograficzne i historyczne, jest ważnym ośrodkiem w sercu Europy i pełni odpowiedzialną rolę w Europie Środkowej i Wschodniej. Z tego powodu stwarza naturalne ramy dla dialogu metropolii wewnątrz europejskiej wspólnoty kulturowej, zwłaszcza w czasach intensywnej globalizacji. Dialog ten dotyczy przede wszystkim obszarów takich jak świadczenie usług publicznych, wymiana wiedzy, dostawa energii czy rozwój strategii smart city.

Wymiana

Zarządzanie wiedzą, analiza, konsulting, sprawozdawczość

Komunikacja

Profesjonalny marketing zewnętrzny i PR, promowanie Miasta Wiednia za granicą

Kooperacja

Nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji z grupą docelową, inicjowanie nowych projektów i nowe modele zarządzania dla wiedeńskiej gospodarki komunalnej

Między innymi z tego powodu wiedeńska Rada Miasta zleciła firmie Eurocomm-PR pogłębianie wymiany wiedzy i współpracy między administracją Miasta Wiednia a jej partnerami w Belgradzie, Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie, Lublanie, Pradze, Sarajewie, Sofii i Zagrzebiu. Wiedeń udostępnia miastom swój know-how w ramach partnerstwa regionalnego, aby wspólnie zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed miastami oraz aby wypracować markę dobrej lokalizacji do inwestycji i zakładania regionalnych siedzib przedsiębiorstw. Zrównoważony wzrost jakości życia wszystkich mieszkańców Wiednia, jak również mieszkańców krajów sąsiadujących, oraz zwiększanie konkurencyjności na arenie międzynarodowej mają przy tym znaczenie kluczowe.

Cele

Naszym celem jako centralnego ośrodka na mapie Europy jest przyspieszenie wymiany informacji w szczególności w obszarze działań administracji miejskiej i ogólnych usług użyteczności publicznej. Miasto Wiedeń jako metropolia o sprawnie działającej administracji miejskiej udostępnia w tym celu know-how swoich instytucji oraz prezentuje również własne modele zrównoważonego rozwoju i działań zmierzających do osiągnięcia równowagi społecznej. Międzynarodowa współpraca otwiera przestrzeń do definiowania i rozwijania wspólnych projektów, takich jak strategie smart city, między innymi w obszarze transportu publicznego, wykorzystania energii, zaopatrzenia w czystą wodę lub poprawy jakości powietrza.

Zakres działalności

Eurocomm-PR organizuje warsztaty oraz wykłady prowadzone przez wiedeńskich ekspertów oraz dostarcza mediom z miast partnerskich aktualne informacje prasowe na temat Wiednia (z zakresu polityki, gospodarki, administracji i kultury).

W ramach transferu wiedzy i ożywionej wymiany Wiedeń wspiera miasta partnerskie w ich działaniach dzieląc się doświadczeniami dotyczącymi podwyższania jakości życia w mieście (komunikacja, środowisko, inteligentny rozwój miasta, usługi publiczne)

Natomiast nasi pracownicy w Biurach Miasta Wiednia, inicjując kontakt z odpowiednimi przedstawicielami z dziedziny polityki, administracji i mediów, dostarczają Miastu Wiedeń obszerną wiedzę i wiarygodne informacje. Na tej podstawie określamy odpowiednie obszary działania dla Miasta Wiednia i zapewniamy podstawy do ich realizacji.

Zakres współpracy z miastami, w których działają Biura Miasta Wiednia, znajdziesz na stronie internetowej konkretnego biura.