Ta stona używa plików cookie. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Pliki te zwiększają możliwości użytkowe strony i pomagają nam ją ulepszać. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć tu: Polityka PrywatnościOK
Współpraca miast © dencg/shutterstock.com

Współpraca miast

Miasto Wiedeń współpracuje w wielu różnych dziedzinach z miastami, w których działają Biura Miasta Wiednia, korzysta z doradztwa oraz wypracowuje wspólne rozwiązania.

Poniżej wybrane zagadnienia współpracy miast:

Wiedeń i Belgrad

Wiedeń i Belgrad współpracują głównie w zakresie urbanistyki, budownictwa komunalnego, ochrony środowiska i budowy metra. Wzajemna wymiana doświadczeń dotyczy równouprawnienia płci i współpracy z wiedeńskim portem. Kolejnym istotnym zagadnieniem są wydarzenia realizowane w ramach europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego. W celu złagodzenie skutków powodzi z roku 2014, niektóre miasta w Serbii otrzymały pomoc finansową i przekazano im wiedeńskie wozy strażackie i pojazdy do zbiórki odpadów komunalnych. Od roku 2012 w Belgradzie organizowane są bale wiedeńskie.

Wiedeń i Bratysława

Wiedeń i Bratysława priorytetowo traktują wzajemną współpracę w dziedzinach takich jak zarządzanie kryzysowe, współpraca Urzędów Kontroli, tematyka dotycząca regionu Centrope czy wymiana doświadczeń pomiędzy dyrektorami magistratów. Przedstawiciele obu miast podpisali bezterminowe porozumienie o wzajemnej współpracy. Bratysława i Wiedeń są określane jako miasta bliźniacze, Twin-City, a odległość między nimi zmniejsza jeszcze połączenie statkiem Twin-City-Liner. Poza tym w ciągu ostatnich lat liczne delegacje z Bratysławy wymieniały doświadczenia związane z parkowaniem w centrum Wiednia, ruchem ulicznym, a szczególnie ruchem rowerowym i utrzymaniem dróg. Bratysława jest również członkiem europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego.

Wiedeń i Budapeszt

Wymiana doświadczeń pomiędzy Wiedniem i Budapesztem opiera sią na korzystaniu z doświadczeń wiedeńskich w dziedzinie zarządzania spółkami komunalnymi oraz obszarach ochrony środowiska i zwierząt. Wiedeń pełni funkcję doradczą w zakresie rozwoju marki miasta oraz polityki rowerowej, ponadto współpraca obejmuje zarządzanie kryzysowe. Dunaj łączy oba miasta także poprzez europejską strategię na rzecz regionu naddunajskiego. W roku 2002 Wiedeń i Budapeszt podpisały bezterminową umowę o współpracy.

Wiedeń i Kraków

Współpraca między Wiedniem i Krakowem odbywa się dziedzinach takich jak usługi publiczne, planowanie miasta, system transportu miejskiego, odnowa i rewitalizacja obszarów miejskich, kultura i przemysły kreatywne, budownictwo komunalne i ochrona środowiska. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe są także ważnym polem współpracy. Kraków korzysta z doświadczeń Wiednia w ochronie zdrowia i sprawach społecznych, edukacji, nauce i badaniach naukowych. W roku 2000 zawarto między Wiedniem i Krakowem umowę o współpracy, która w kwietniu 2017 po raz kolejny została przedłużona.

Wiedeń i Lublana

Priorytetami współpracy Lublany z Wiedniem są projekty unijne, polityka parkingowa, rozwój i planowanie miasta. Obydwa miasta korzystają z wzajemnych doświadczeń w zakresie polityki socjalnej, edukacji i integracji, przede wszystkim poprzez zainicjowany przez burmistrza Wiednia Michaela Häupla cykl konferencji „Wiener Dialogforum“. Porozumienie o współpracy pomiędzy Wiedniem, a Lublaną podpisano w 1999 r., a burmistrzowie obu miast pielęgnują systematyczną wymianę doświadczeń.

Wiedeń i Praga

Praga i Wiedeń chętnie wymieniają informacje z dziedzin takich jak smart city, planowanie i rozwój miast, kultura, polityka socjalna, zarządzanie kryzysowe jak i transport, stanowiącego wzór dla miasta Pragi. Współpraca z Instytutem Planowania i Rozwoju w praskim magistracie jest bardzo ożywiona. Kolejnym ważnym punktem jest intensywna wymiana doświadczeń pomiędzy dyrektorami magistratów. Tradycyjnie w jeden lutowy wieczór rytm walca rozbrzmiewa w Praskiej Operze i otwiera wiedeński bal

Wiedeń i Sarajewo

Wiedeń i Sarajewo wymieniają doświadczenia dotyczące nowoczesnej administracji i struktury organizacyjnej, technologii środowiskowych i energetycznych, gospodarki odpadami i zarządzania kryzysowego. Dla miasta Sarajewa interesujące są również wiedeńskie rozwiązania w obszarach polityki socjalnej i młodzieżowej, aktywności obywatelskiej oraz równouprawnienia płci. Miasto Wiedeń uczestniczyło w odbudowie zniszczonego podczas wojny w Bośni i Hercegowinie ratusza, którego ponowne uroczyste otwarcie odbyło się w 2014 r. Podczas powodzi w 2014 r. Wiedeń udzielił natychmiastowej pomocy finansowej Bośni i Hercegowinie.

Wiedeń i Sofia

Wiedeń i Sofia współdziałają w obszarach polityki parkingowej, transportu publicznego, technologii środowiskowych, smart city, kultury i edukacji. Sofijska dzielnica Triadiza współpracuje z wiedeńską dzielnicą Alsergrund. Miasto Sofia jest też partnerem europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego. W wyniku wstąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej w 2009 r. przeprowadzono w Wiedniu czterotygodniowy program studyjny dla przedstawicielki Sofii dotyczący projektów unijnych. Od wielu lat na parkietach w Sofii gości wiedeński bal.

Wiedeń i Zagrzeb

Współpraca pomiędzy Zagrzebiem a Wiedniem skupia się głównie na wymianie eksperckiej wiedzy w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury, transportu i kultury, jak również administracji miejskiej. Szczególnie podkreślić należy kooperację pomiędzy wiedeńską Izbą Obrachunkową a Urzędem Kontroli w Zagrzebiu. Miasto Zagrzeb jest członkiem europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego i współpracuje w tym temacie z Wiedniem.

Spotkania dyrektorów magistratów

Szczególne znaczenie mają coroczne spotkania niektórych dyrektorów magistratów z tych miast. Spotkania te wyróżniają się dążeniem do osiągnięcia szczególnie bliskiej współpracy oraz intensywnej wymiany doświadczeń. Podejmują aktualne problemy, zagadnienia oraz wyzwania, które determinują przyszłość miast.