Manifestacije


Glavni događaji prethodnih sedmica: Dani Beča, konferencija European Cities, konferencija We Are Developers, Festival na Dunavskom ostrvu.

20.5.2021

Stručna razmena o motoričkim parkovima sa Užicem

4.5.2021

Smart City Summit

24.10.2019

European Cities Conference: "Pomažemo umreženi"

15.10.2019

Radionica o biciklističkom saobraćaju u Beogradu

28.8.2019

Susret Beograda i Beča

15.11.2018

Jubilej 70 godina Urbanističkog zavoda Beograda

6.11.2018

Dani Beča u Beogradu

19.10.2018

Smart City Festival Belgrade 2018

9.10.2018

Konferencija o ciljevima održivog razvoja

30.5.2018

Prijem u organizaciji Eurocomm-PR Beograd 2018

5.3.2018

Konferencija o zaštiti podataka

28.2.2018

Konferencija o rodnoj ravnopravnosti i klimatskim promenama

5.12.2017

Prijem u organizaciji Eurocomm-PR Beograd

16.11.2017

9th Global Peter Drucker Forum 2017

7.9.2017

Digital 2017

21.6.2017

Medijska konferencija GEN Summit 2017 u Beču

9.6.2017

Life Ball 2017

11.5.2017

Konferencija We Are Developers 2017

7.3.2017

Konferencija o ekonomiji deljenja

3.12.2016

Bečki bal u Beogradu

17.11.2016

O preduzetničkom društvu na skupu "8th Global Peter Drucker Forum 2016" u Beču

15.6.2016

Konferencija o medijskim inovacijama u Beču - GEN Summit 2016

9.5.2016

Otvoreno Predstavništvo grada Beča u Beogradu