Urban Stories

Po ideji Wilhelma Gocknera

 

Bečke gradske priče

Urban (lat. urbanus, "koji pripada gradu, gradski", urbs "grad")

"Urban Sketchers" je svetska zajednica umetnica i umetnika, koji slikaju mesta u kojima žive ili koja posećuju. "Urban Stories" kazuju priče o gradu Beču.

© Eurocomm-PR/Sandra Biskup, crtež terasa Wiental

Neobična avantura kroz Beč

 Da li poznajete terasu u Beču, onu koja džedži iznad podzemne železnice? Mislim na veliku drvenu terasu između Petog i Šestog okruga u Beču, ispod koje juri U4, a pored koje protiče Bečka rečica u ogromnom kamenom koritu. Umesto izraza "džedži" možda je
08.05.2019