Aktivna diplomatija gradova nemačkog govornog područja

9.7.2021

Prvi put od početka pandemije, posle godinu i po dana, sastali su se lično šefovi tri velika grada nemačkog govornog područja, Beča, Berna i Berlina.

Na poziv gradonačelnika Beča Mihaela Ludviga, prvi čovek Berna Alek fon Grafenrid i gradonačenik Berlina Mihael Miler borave dva dana u glavnom gradu Austrije. Gosti su se upisali u Zlatnu knjigu Grada Beča u gradskoj većnici – i u nastavku u izjavi za medije istakli značaj aktivne diplomatije gradova.

Gradonačelnik Beča govorio je o zajedničkim temama koje tri grada intenzivno žele da diskutuju: posledice pandemije na tržište rada, šanse za zapošljavanje mladih i starijih, stanovanje kao glavni komunalni zadatak.

Gradonačelnik Berlina divio se Beču na komunalnoj stanogradnji, koju Beč već godinama neguje. Stvaranje povoljnog stambenog prostora zadatak je gradske uprave, istakao je Miler. Šef Berna Alek fon Grafenrid podsetio je na američkog politikologa i autora Benjamina Barbera. Njegova knjiga „If mayors ruled the world“ („Kada bi gradonačelnici upravljali svetom“) pokazuje jasno koliko „blizu ljudi, mi kao gradonačelnici, moramo biti. Mi smo ti koji rešavamo probleme“, dodao je fon Grafenrid.

Zajedničko saopštenje

1. Ostvarenje klimatskih ciljeva uzimajući u obzir socijalna pitanja

Berlin, Bern i Beč izrazili su spremnost ka postizanju ciljeva održivosti Ujedinjenih nacija i postavili jasne smernice za sveobuhvatnu zaštitu klime i održiv razvoj uz očuvanje resursa. Berlin je postavio ambiciozne ciljeve, koji će se sprovoditi uz učešće svih aktera gradskog društva – naglasak je na ekološkoj koncepciji sa jasnim socijalno-prostornim programom. Bern je razradio paket mera i definisao ciljeve, za dostizanje ciljeva Pariskog sporazuma o klimi. Grad Beč želi sa svojom dugoročnom Smart City-strategijom da ostvari visok kvalitet života za sve stanovnike. Osnovan je Bečki klimatski savet i prvi put mere grada u vezi sa zaštitom klime projektovane u zaseban budžet za klimu.

2. Povoljno stanovanje kao indikator socijalne i klimatske korektnosti  

Berlin, Bern i Beč smatraju da je stvaranje novih, finansijski pristupačnih stambenih jedinica i renoviranje postojećih centralna tema koja određuje kvalitet života ljudi. U tom smislu ne treba samo da se zaštite stanari i vlasnici stanova niskih i srednjih platežnih mogućnosti, već pre svega i sami gradovi od džentrifikacije, sve češćeg iznajmljivanja „na dan“ i profitne orijentisanosti. Berlin, Bern i Beč će na evropskom i međunarodnom nivou uticati da se spreči rasprodaja gradova, kroz više transparentnosti kod međunarodnih transakcija nekretninama ili sprečavanje poreskih rajeva za velike investitore.

3. Rezilijentna i cirkularno orijentisana ekonomija za dobar posao, za sve

Beč, Bern i Berlin stoje i u oblasti ekonomije, zbog pandemije koronavirusa, pred sličnim izazovima. Sva tri grada organizovala su sveobuhvatne pakete pomoći, da pomognu preduzećima u krizi i zadrže radna mesta. Posebna briga usmerena je mladima, koji nisu mogli da počnu sa školovanjem, kao i generaciji 50 plus i ženama.

 4. Jačanje demokratije i pravne države u evropskim gradovima

Berlin, Bern i Beč izrazili su zabrinutost da će u mnogim gradovima i državama zbog pandemije doći do jake recesije, uz sve veće socijalno i ekonomsko urušavanje i dubljim jazom po pitanju primanja. To je opasnost za demokratiju i pravnu državu. Potrebno je stoga jačati mere i podsticati učešće u odlučivanju u svim oblastima, posebno u digitalnom svetu.

Aktivna diplomatija gradova je odraz realne urbane solidarnosti za dobrobit svih, zaključili su šefovi Beča, Berna i Berlina posle dvodnevnih susreta.

Saopštenje za medije (PDF)