© C. Jobst/PID
© C. Jobst/PID

Beč: Stop prinudnom iseljavanju

24.03.2020

U vreme sprovođenja mera protiv korona virusa posebno je važno imati siguran krov nad glavom.

„Mi garantujemo svim Bečlijama najveću moguću podršku, da u ovo teško vreme bar ne moraju da brinu da će izgubiti stan“, kaže gradonačelnik Beča, Mihael Ludvig. Prinudna iseljenja bi ljude dovela u bezizlaznu situaciju. „Za vreme trajanja vanrednog stanja potrebna je opšta solidarnost da bi se odlučno delovalo da niko ne ostane bez utočišta. Mi snosimo odgovornost da niko ne bude ostavljen na cedilu“, naglasila je vicegradonačelnica Beča, Birgit Hebajn.

Ludvig i Hebajn su pozdravili odluku komunalnih građevinskih udruženja koji su pozvali da se sva prinudna iseljenja stopiraju. „Takav poziv deluje na ostale kao uzor i mi apelujemo na sve stanodavce u gradu da slede ovaj pozitivan primer za vreme aktuelne situacije“, saopštili su Ludvig i Hebajn.

„Bečko stanovanje“ koje upravlja sa 220.000 gradskih stanova već je najavilo da su sva prinudna iseljenja odložena. U slučaju da neko ostane bez krova nad glavom i u drugim hitnim slučajevima i u trenutnoj situaciji će se sklapati ugovori o stanovanju i izdavati stanovi. Takođe „Bečko stanovanje“ je saopštilo da se svi građani koji imaju poteškoća sa plaćanjem odmah jave nadležnim službama da bi se plaćanje odložilo.

PDF