Beč: kako Grad obezbeđuje lekare opšte prakse

22.2.2019

Grad Beč je po prvi put u saradnji sa Medicinskim fakultetom, Bečkim zdravstvenim osiguranjem (WGKK) i Savezom zdravstvenih ustanova u Beču razvio obrazovni program koji studente koji obavljaju kliničku praksu na šestoj godini studija treba da usmeri na opštu medicinu.

Potreba za lekarima opšte prakse u Beču će narednih godina zbog smene generacija i sve većeg značaja opšte medicine u zbrinjavanju sve starijeg stanovništva biti u porastu. Grad Beč je po prvi put u saradnji sa Medicinskim fakultetom, Bečkim zdravstvenim osiguranjem (WGKK) i Savezom zdravstvenih ustanova u Beču razvio obrazovni program koji studente koji obavljaju kliničku praksu na šestoj godini studija treba da usmeri na opštu medicinu. „Kao prva pokrajina u Austriji, Beč aktivno preduzima mere u pogledu opšteg medicinskog zbrinjavanja. To je osnovni preduslov održivog rasterećenja bečkih bolnica“, kaže član gradskog veća za zdravstvo Peter Haker.

Srž ovog specijalnog programa opšte medicine ogleda se u sticanju iskustva u realnim uslovima, da bi se budući lekari što opširnije pripremili za samostalnu delatnost lekara opšte prakse. Studenti će kao mentore dobiti iskusne lekare opšte prakse. „Umesto da se žalimo zbog predstojećeg penzionisanja među lekarima, Beč stavlja jasan znak i pokazuje studentima u praksi kakav je smer opšte medicine. Na taj način obezbeđujemo mladi naraštaj među lekarima“, naglašava Ingrid Rajšl iz osiguravajuće kuće.

Program je počeo u zimskom semestru 2018. godine za sve zainteresovane studente koji obavljaju kliničku praksu i biće produžen i tokom narednih pet godina.    

PDF