Beč: radna mesta u start-ap laboratorijama

13.5.2019

U Beču je od 1. maja 2019. godine otvoren konkurs za start-ap preduzeća u oblasti prirodnih nauka. Svi zainteresovani odmah mogu da se prijave za dodelu mesta u laboratorijama naučno-istraživačkog centra „Vienna Biocenter“ u Beču.

Mladim naučnicima i istraživačima biće dodeljeno 70 radnih mesta u start-ap laboratorijama počev od decembra 2019. godine. Cilj konkursa je da se start-apovima u oblasti prirodnih nauka olakša rad, kako ne bi morali da ulažu sredstva u skupu infrastrukturu na samom početku svog poslovanja. Start-ap laboratorije na površini od 1100 m² raspolažu opremom iz oblasti biohemije, biomedicine, biotehnologije, genetike, molekularne biologije i farmacije.

 Istraživački centar „Vienna Biocenter“ obuhvata 16 kompanija, 4 istraživačka centra, fakultet primenjenih nauka, asocijaciju za naučnu komunikaciju, poslovni inkubator i agenciju za odnose sa javnošću. U ovoj ustanovi se na površini od 90.000 m² istraživanjem i naučnim radom bavi ukupno 1800 zaposlenih i 1500 studenata.  

Start-ap laboratorije Privredne agencije Beča pružaju podršku preduzećima u oblasti nauke da jednostavno, fleksibilno i uz minimalan rizik započnu svoj biznis. Dobar primer iz prakse je kompanija Marinomed Biotech koja posluje sa preko 30 zemalja iz centrale u Beču.

 Prema izveštaju Privredne agencije ukupno 177 bečkih preduzeća je uložilo 750 miliona evra u istraživanje i razvoj 2017. godine.

 Više informacija na:

www.wirtschaftsagentur.at/startup-labs

https://www.lisavienna.at/fileadmin/user_upload/LISAvienna/Downloads/Vienna_Life_Science_Report_2018.pdf

PDF