Beč želi jasne propise na nivou EU – digitalne platforme

9.12.2019

Od 1. decembra 2019. godine Evropska komisija u novom sazivu započela je sa radom. Težište njene delatnosti 2020. godine biće izrada paketa zakona za digitalnu ekonomiju.

Već sada je u Odboru regija na inicijativu Beča jednoglasno zaključen katalog zahteva o ovom pitanju. Radi se o donošenju jasnih pravila za digitalne platforme poput Airbnb & Co. Regije i gradovi zahtevaju precizne odredbe koje pravno regulišu digitalnu ekonomiju i obezbeđuju sprovođenje pravila od strane odgovornih javnih ustanova. Katalog zahteva za regulisanje digitalne ekonomije na evropskom nivou formulisao je član Gradskog veća u Beču Peter Florijanšic.

„EU mora globalno da napreduje sa pravednim pravilima za digitalne platforme. Zakoni u Evropi moraju da važe podjednako za sve. EU mora pritom da se brine o interesima ljudi u gradovima, opštinama i državama. Potrebno nam je rešenje kod oporezivanja u oblasti stanovanja tj. iznajmljivanja stanova za kratko vreme, u oblasti mobilnosti u gradu i u sferi javnog prostora“, objašnjava Florijanšic.

Beč se ne protivi postojanju takve platforme, ali bez okvirnih uslova će se u budućnosti javiti poteškoće u preduzećima i među zaposlenima. „Mi podržavamo digitalne primene gde god one imaju smisla i ljudima su od koristi. Ali neplaćanje poreza ili ignorisanje regionalnih pravila – to nije inovativno i to ne možemo prihvatiti“, naglasio je bečki ministar finansija Peter Hanke.

Predlog zahteva: https://bit.ly/2sbHX1u

PDF