Bečki projekat digitalizacije građevinskih dozvola

7.2.2023

Grad Beč je protekle tri godine u saradnji sa partnerima radio na razvoju digitalne procedure za izdavanje građevinskih dozvola pod nazivom BRISE-Vienna.

Kombinovanjem softvera za projektovanje BIM (Building Information Modeling), veštačke inteligencije i proširene realnosti (AR – Augmented Reality) ceo proces od podnošenja zahteva do dobijanja građevinske dozvole je sada digitalizovan.
 
Nova procedura je testirana na trinaest stvarnih građevinskih projekata, a dobijeni uvidi su bili osnova za uvođenje digitalne administrativne procedure. BRISE je realizovan u saradnji grada Beča i Tehničkog univerziteta, Komore građevinskih inženjera Beča, Donje Austrije i Burgenlanda, firme za digitalni inženjering ODE i gradske firme WH Media. EU inicijativa „Urban Innovative Actions“ je finansijski podržala projekat sa 4,8 miliona evra.
 
„Cilj projekta BRISE jeste da poboljša gradsku upravu, a time i život građana“, izjavio je Mihael Ludvig, gradonačelnik Beča. „Potencijal podataka i digitalnih tehnologija mora da se koristi aktivno i svesno. Birokratske prepreke se mogu ukloniti, a istovremeno uštedeti troškovi i vreme za sve učesnike u procesu“, dodala je Katrin Gal, zamenica gradonačelnika Beča.
 
Saopštenje za medije (PDF)