Izložba u Beču: 100 zabluda o Jevrejima

30.11.2022

Slika Jevreja je oblikovana brojnim zabludama u velikom delu društva. Jevrejski muzej u Beču je istražio poreklo tih zabluda, preispitao ih i parodirao u okviru izložbe koja će biti otvorena od 30. novembra 2022. godine.

Cilj izložbe nije razbijanje predrasuda o Jevrejima, već suprotstavljanje njima na različitim nivoima, od umetničkog do istorijskog. Izložba pod nazivom „100 zabluda o i među Jevrejima“ je podeljena u sedam poglavlja na osnovu stereotpa i klišea koji vladaju o njima. U fokusu su pre svega romantizacija judaizma, filosemitske predrasude i stereotipi koji za razliku od antisemitizma gotovo da nisu razmatrani do sada.
 
Više od 75 godina nakon kraja nacističkog režima pojam „Jevrej“ se i dalje povezuje sa sramotom. Iako postoji dobra volja da se izbegava diskriminacija Jevreji nisu deo društva kao što bi trebalo da budu. Ovo se zasniva na zabludi da su Jevreji kao migrantski narod suprotstavljeni autohtonim populacijama. Zanemaruje se činjenica da su svi stanovnici jednog područja u nekom trenutku došli odnekud i da je koncept „autohtonog“ ukorenjen u nacionalističkim idejama 19. veka.
 
Koliko su zablude aktuelne pokazalo se na protestima protiv mera za suzbijanje koronavirusa kada su protivnici vakcinacije prisvajali narativ jevrejske žrtve. Neke zablude su stare, a neke su nastale posle holokausta. Izložba kritički sagledava i rad jevrejskih muzeja i preispituje kako su oni doprineli jačanju stereotipa o njima. Zablude se zasnivaju i na idejama među samim Jevrejima. Obaveza jevrejske solidarnosti ili ideja o potpunoj jevrejskoj istoriji dovodi do percepcije o sebi i drugima koja često nije dovoljno kritična.
 
Izložba je otvorena do 4. juna 2023. godine.
 
 
Saopštenje za medije (PDF)