Naturalizacija u Beču

10.3.2023

Nedavno objavljeni podaci Statističkog zavoda Austrije za 2022. godinu daju jasnu sliku. Od ukupno 20.606 naturalizacija koje su sprovedene u Austriji prošle godine skoro 70 odsto je obavljeno u Beču gde je 14.167 osoba primilo austrijsko državljanstvo.

„Sve više ljudi iz različitih zemalja sveta koji žive u Beču prijavljuju se za austrijsko državljanstvo i dobijaju ga. To podrazumeva prava i obaveze, ali i nove mogućnosti i perspektive, kao što je učešće u demokratskom procesu odlučivanja kroz pravo glasa“, izjavio je zamenik gradonačelnika Kristof Viderker.  
 
U 2021. godini je broj naturalizacija u Beču utrostručen, a u narednoj godini se takav trend nastavio, pa je zabeležen porast za jednu trećinu. Veliki deo naturalizacija se odnosi na zahteve za prijem u državljanstvo  za žrtave nacionalsocijalizma i njihove potomke, pa je u 2022. godini 9.696 osoba dobilo državljanstvo po tom osnovu. Bečka služba za imigraciju i državljanstvo je odgovorna za sve ove procedure širom sveta. Mnogi zahtevi dolaze iz Izraela, SAD i Velike Britanije.
 
Izmena zakona koja reguliše ovu proceduru je stupila na snagu u maju 2022. godine. „Beč time pokazuje da se s poštovanjem odnosi prema proteranim licima i njihovim potomcima i da želi da im olakša povratak u nasilno otetu otadžbinu. Ne radi se samo o priznavanju državljanstva kao simboličnog gesta, već i o tome da se pokaže da ovo poglavlje u istoriji Austrije ne sme da se zaboravi“, dodaje Viderker.
 
Saopštenje za medije (PDF)