Nova terapija protiv bola u leđima

26.3.2019

Multi-modalna terapija bola osmišljena je za ljude koji imaju hronične bolove u vratu, leđima ili krstima. Ona se sastoji iz pet delova: terapija kretanjem, trening pod opterećenjem, trening izdržljivosti, svakodnevni trening i psihološka terapija bola.

Oko 25 odsto stanovništva u Beču ima hronične bolove u leđima. Bečko zdravstveno osiguranje (Wiener Gebietskrankenkasse-WGKK) nudi terapiju koja dugoročno može da pomogne tzv. multi-modalna terapija bola.

 Multi-modalna terapija bola osmišljena je za ljude koji imaju hronične bolove u vratu, leđima ili krstima. Ona se sastoji iz pet delova: terapija kretanjem, trening pod opterećenjem, trening izdržljivosti, svakodnevni trening i psihološka terapija bola. Učesnici programa borave četiri nedelje svakodnevno po pet sati u zdravstvenom centru. Za to vreme su na bolovanju.

 Bol u leđima često ima psihički uzrok

 Prilikom terapije posebna pažnja obraća se psihološkoj terapiji bola. Da bi bol u leđima postao hroničan nije bitna istrošenost, već psiho-socijalni faktori. Tu spadaju depresija, strahovi, poslovno i privatno nezadovoljstvo kao i stres. Ukoliko se to ne razmotri kao uzročnik bolova, neće se nikada doći do razloga niti do zaista efikasne terapije. Mnogi pacijenti mogli su izbeći operaciju diskus hernije, objašnjava dr Silvija Brandšteter. Tokom individualnih razgovora traži se uzrok zbog kojeg je nastao bol i način kako da se sa okidačima ophodi.

 Mnogi pacijenti su iznenađeni koliko im je doslovno prisutan „strah u kostima“ i koliko nisu bili svesni toga, kaže klinički psiholog Marion Kozela.

 Celokupne troškove terapije preuzima zdravstveno osiguranje.

PDF