Otvorena klinika za dečju psihijatriju

13.2.2020

U Beču je otvorena psihijatrijska bolnica za decu i omladinu u kojoj će do kraja 2021. godine moći da se leči preko 800 pacijenata. Deca na terapiji prvi put imaju mogućnost da stanuju u neposrednoj blizini ambulante. Najavljeno je da će do 2030. godine u Beču biti ukupno šest klinika za dečju psihijatriju.

U bolnici Hicing otvorena je druga psihijatrijska bolnica za decu i omladinu „Psihosocijalne podrške Beč“, a odeljenje je počelo sa radom krajem 2019. godine. Beč je ovom prilikom pokrenuo pilot projekat o spajanju lečenja i stanovanja koji će trajati do kraja 2021. godine: uz samu kliniku se nalaze četiri stana za decu i mlade o kojima brine udruženje „Oasis Socialis GmbH“, a u martu je planirano proširenje za još jednu stambenu jedinicu. „Planirano je da Beč do 2030. godine ima ukupno šest ovakvih ambulanti“ najavio je bečki koordinator za psihijatriju i bolesti zavisnosti Evald Lohner. Rezultati pilot projekta i stečeno iskustvo biće iskorišteni u radu budućih klinika.

Nova psihijatrijska bolnica ima inovativan pristup lečenju dece: radno vreme koje odgovara njihovim školskim obavezama, kućno lečenje uz podršku mobilnog stručnog tima, a mladima koji se bliže punoletstvu na raspolaganju je psihijatar za odrasle. Na odeljenju je smešteno ukupno 160 osoba, a u lečenju se koriste i dva terapijska psa. O pacijentima brine tim od 24 stručnjaka među kojima su psiholozi, ergoterapeuti, negovatelji, socijalni radnici i psihoterapeuti.

Krajem prošle godine je udruženje „Psihosocijalna podrška Beč“ započelo kampanju pod heštegom #darüberredenwir (pričamo o tome) sa ciljem da se podigne svest građana o mentalnom zdravlju i da se prestane sa obeležavanjem i izpoštavanjem pojedinaca koji pate od anksioznosti, depresije ili ozbiljnijih stanja (www.darüberredenwir.at).

PDF