Pomoć za žrtve genitalnog sakaćenja u Beču

6.2.2023

Žensko genitalno sakaćenje je i dalje rasprostranjeno u mnogim zemljama, a praktikuje se između ostalih zemalja u Somaliji, Eritreji, Gvineji, Sudanu i Egiptu. Ujedinjene nacije su proglasile 6. februar Međunarodnim danom protiv ženskog genitalnog sakaćenja.

Jedna bečka klinika godišnje primi oko 60 žena koje su žrtve obrezivanja. Pritom se klitors delimično ili u potpunosti odstranjuje, dok se u posebno teškim slučajevima vagina ušiva, a ostavlja se samo mali otvor. Žene koje se bave tradicionalnim obrezivanjem sprovode procedure nad devojčicama uzrasta od devet do 12 godina. Prema podacima UN u Austriji boravi oko 8.000 žena koje su doživele genitalno sakaćenje. Ono je u Austriji kažnjivo, ali se dešava da devojčice budu obrezane kada otputuju u svoju domovinu.
 
„Neke žene ne mogu više da upražnjavaju seks, a neke mogu da ostanu u drugom stanju, ali imaju povećan rizik od porođajnih povreda. Mnoge žene zbog traume psihički nisu u stanju da iznesu porođaj“, objašnjava dr Birgit Anker, načelnica odeljenja za žensko genitalno sakaćenje u bečkoj klinici. Nakon ginekološkog i akušerskog lečenja i terapije pacijentkinjama je dostupna i psihološka podrška, a ukoliko je potrebno obezbeđuju se i prevodioci. Pacijentkinje su uglavnom između 12 i 25 godina starosti.
 
Kako bi se ova praksa sprečila u budućnosti rad na informisanju i podizanju svesti u dotičnoj zajednici je od presudnog značaja. Stoga lekarke uvek razgovaraju i sa očevima i partnerima pacijentkinja. „Oni često nisu svesni problematike, ali kada im objasnimo, ne žele da njihove ćerke i supruge pate“, izjavila je dr Birgit Anker.
 
Saopštenje za medije (PDF)