Ova internet stranica koristi „kolačićeˮ (cookies). Korišćenjem ove internet-stranice potvrđujete da ste saglasni sa upotrebom „kolačićaˮ (cookies). „Kolačićiˮ (cookies) unapređuju korisničko iskustvo i pomažu da ova internet-stranica funkcioniše bolje. Više detalja je dostupno ovde Data ProtectionOK
O nama © Wien-Energie / Popp-Hackner und Popp

O nama

Eurocomm-PR, preduzeće unutar Bečkog Holdinga, zaduženo je od 1. januara 2016. godine za rad sa javnošću po nalogu Grada Beča u Beogradu, Bratislavu, Budimpešti, Krakovu, Ljubljani, Pragu, Sarajevu, Sofiji i Zagrebu.

Ciljevi

Cilj Predstavništva Eurocomm-PR je jačanje Beča kao okosnice u srcu Evropepodsticaj razmene između gradova i prisustvo Beča na ciljnim tržištima. Evropa mora da se od ekonomske i monetarne unije dalje razvija ka uniji koja je usmerena na društvo i životno okruženje. To znači takođe da se sačuva pravo na samostalno odlučivanje gradova i opština u oblasti javnih usluga.

Eurocomm pruža podršku Gradu sa svim komunikacijskim instrumentima da profil Beča dovede u žižu interesovanja. Beč se pozicionira kao kosmopolitska metropola, kao model održivog razvoja i socijalnog dogovora. Zadatak za političke činioce i sve službe gradske uprave je preduzimanje aktivnosti grada Beča, razvoj komunikacijskih instrumenata i njihova dostupnost. Stvaraju se preduslovi za produktivan prekogranični dijalog u oblasti politike i uprave i tako definišu i otvaraju šanse za zajedničke uspešne projekte. Time bi se pravovremeno prepoznale šanse ali i rizici za Beč.

Naše oblasti delovanja

Eurocomm-PR pruža saradnicima Grada Beča i učesnicima međunarodnih stručnih delegacija detaljne i temeljne informacije iz oblasti politike, uprave, ekonomije i medija u ciljnim gradovima. Odabrane vesti iz Beograda, Budimpešte, Krakova, Ljubljane, Praga, Sarajeva, Sofije i Zagreba prikazuju dva puta nedeljno koje gradske teme se diskutuju u lokalnim medijima. Posebna istraživanja koja se obavljaju daju saradnicima Grada Beča pregled o pravilima i načinu rada ostalih gradskih uprava u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Kompetencija saradnika na lokalu omogućava dobru procenu i uvid u aktuelnu političku i ekonomsku situaciju.

U okviru medijskog rada, komunikacijska težišta Grada Beča prosleđuju se lokalnim ciljnim grupama. Izbor tema odražava aktuelna težišta Grada Beča. Novinari iz ciljnih gradova redovno posećuju Beč u cilju vođenja intervjua o aktuelnim temama u Beču kao i obilaska tekućih gradskih razvojnih projekata. Facebook-stranice i nalozi na Twitter-u na jezicima zemalja zaokružuju delatnost.

Takođe se u gradovima u inostranstvu organizuju višednevni „Dani Beča“ koji predstavnicima Grada Beča nude mogućnost da lično stupe u kontakt sa donosiocima odluka, predstavnicima medija i privrednicima.

Eurocomm-PR podržava transfer znanja između Beča i gradova u okviru svoje mreže i brine se o političkim predstavnicima kada su u pitanju bilateralne delegacije. Za bečku privredu Eurocomm-PR prati tendere koji se raspisuju u ciljnim gradovima i državama i prosleđuje Austrijskom registru nabavki gde se objavljuju.

 

Sve dodatne informacije o međunarodnim aktivnostima Grada Beča naći ćete na www.wien.gv.at/english/politics/international/