Ova internet stranica koristi „kolačićeˮ (cookies). Korišćenjem ove internet-stranice potvrđujete da ste saglasni sa upotrebom „kolačićaˮ (cookies). „Kolačićiˮ (cookies) unapređuju korisničko iskustvo i pomažu da ova internet-stranica funkcioniše bolje. Više detalja je dostupno ovde Data ProtectionOK
Saradnja između gradova © dencg/shutterstock.com

Saradnja između gradova

​​Grad Beč sarađuje u mnogim različitim oblastima sa ciljnim gradovima u vezi savetovanja i razvoja zajedničkih rešenja.  

U nastavku nekoliko težišta saradnje između gradova:

Beč i Beograd

Beč i Beograd sarađuju pre svega u oblastima urbanizma, socijalnog stanovanja, zaštite životne sredine i izgradnje metroa. Razmena znanja vrši se i u oblasti ravnopravnosti polova kao i kroz saradnju sa Bečkom lukom. Jedno od težišta saradnje predstavljaju manifestacije u okviru Dunavske strategije Evropske unije. Radi ublažavanja posledica katastrofalnih poplava iz 2014. godine, Beč je pojedine srpske gradove i opštine podržao finansijski kao i u vidu donacija vozila (vatrogasna i vozila za odnošenje smeća). Od 2012. godine u Beogradu se održava Bečki bal.

Beč i Bratislava

Zajedničko težište ova dva grada je regija CENTROPE. Gradski sekretarijati za inspekcijske poslove i službe za upravljanje kriznim situacijama dva grada, kao i načelnici gradskih uprava aktivno razmenjuju iskustva. Beč i Bratislavu veže Sporazum o saradnji na neodređeno vreme, a grad Bratislava je bečki "grad blizanac". Oba grada spojena su katamaranom Twin-City-Liner. Osim toga, delegacije bratislavske opštine Stari Grad su poslednjih godina u više navrata posetile Beč na teme: parkiranje u centru grada, regulisanje drumskog saobraćaja, posebno s aspekta biciklističkog saobraćaja i održavanja ulica. Bratislava je takođe partner u okviru Evropske strategije za podunavski region.

 

Beč i Budimpešta

U fokusu saradnje između Beča i Budimpešte nalazi se upravljanje bečkim gradskim preduzećima kao i bečki način zaštite životne sredine i životinja. Beč pruža Budimpešti savetodavne usluge u oblastima gradskog marketinga kao i biciklističkog saobraćaja, a povrh toga postoji i saradnja sa bečkim odeljenjem za upravljanje u kriznim situacijama. Dunav povezuje dva grada i u okviru Dunavske strategije Evropske unije. Beč i Budimpešta od 2002. godine imaju vremenski neograničen sporazum o saradnji.

Beč i Krakov

Razmena između Beča i Krakova odvija se u tematskim oblastima komunalnih usluga, urbanizma, javnog gradskog saobraćaja, obnove grada i revitalizacije centralnih gradskih celina, kreativne privrede, izgradnje stanova u vlasništvu grada i zaštite životne sredine. Važne oblasti u kojima se sarađuje jesu i bezbednost i upravljanje kriznim situacijama. Krakov dobija ideje od Beča i u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, nauke i istraživanja. Godine 2000. potpisan je i sporazum o saradnji između Beča i Krakova, čije je trajanje produženo u aprilu 2017. godine.

Beč i Ljubljana

Saradnja između Beča i Ljubljane pre svega se odvija u oblastima kooperacija unutar EU, uređenja parkirališta, razvoja grada i urbanizma. Dva grada međusobno se savetuju i u oblastima socijalne zaštite, obrazovanja i integracija, a pre svega putem serije konferencija u okviru „Bečkog foruma za dijalog“ koji je inicirao gradonačelnik dr Mihael Hojpl. Još jedan bitan segment saradnje jesu manifestacije u okviru Dunavske strategije Evropske unije. Od 1999. godine između Beča i Ljubljane na snazi je sporazum o saradnji u okviru kojeg gradonačelnici dva grada neguju redovnu razmenu iskustava. U Ljubljani je 2013. godine održan sastanak načelnika gradskih uprava na temu održiva mobilnost.

Beč i Prag

Prag i Beč međusobno razmenjuju informacije o temama kao što su Smart City, urbanizam, razvoj grada, kultura, socijalna zaštita i saobraćaj – oblast u kojoj Grad Beč služi kao uzor Gradu Pragu. Saradnja se odvija i u oblasti upravljanja u kriznim situacijama. Posebno je intenzivna saradnja sa „Institutom za urbanizam i razvoj praškog Magistrata“. Još jedno od težišta kooperacije jeste intenzivna razmena iskustava koja se vrši na nivou načelnika gradskih uprava dva grada. Na konferenciji načelnika gradskih uprava srednje Evrope 2014. godine diskutovano je o pitanjima bezbednosti. Svakog februara jedno veče je rezervisano za nastup Praške opere koja u taktu valcera dočarava atmosferu jedne bečke balske noći.

Beč i Sarajevo

Beč i Sarajevo razmenjuju iskustva u oblasti moderne uprave i organizacionih struktura, zatim u oblasti ekoloških i energetskih tehnologija, otpadnoj privredi i upravljanju u kriznim situacijama. Sarajevo se interesuje i za bečku socijalnu i omladinsku politiku, participaciju građana u odlučivanju kao i ravnopravnost polova. Grad Beč se angažovao na saniranju zgrade Skupštine grada Sarajeva oštećene u ratu i njenom svečanom otvaranju 2014. godine. Tokom katastrofalnih poplava 2014. godine Grad Beč je pružio hitnu finansijsku pomoć Bosni i Hercegovini.

Beč i Sofija

Beč i Sofija imaju komunikaciju na teme uređivanja parkirališta, javnog saobraćaja, ekoloških tehnologija, pametnih gradova, kulture i obazovanja. Na opštinskom nivou sofijska opština Triadiza sarađuje sa bečkom opštinom Alzergrund. Grad Sofija je takođe partner u Dunavskoj strategiji Evropske unije. Tokom pristupnih pregovora Bugarske sa Evropskom unijom 2009. godine organizovan je četvoronedeljni program obuke za jednu sofijsku ekspertkinju u Beču na temu podsticajnih projekata Evropske unije. Takođe i Sofija već godinama lepršavo pleše u ritmu valcera na Bečkoj balskoj večeri.

Beč i Zagreb

Razmena iskustava između Zagreba i Beča skoncentrisana je pre svega na stručnu razmenu u oblastima zaštite životne sredine, infrastrukture, saobraćaja i kulture kao i na razmenu znanja između dve gradske uprave. Posebno treba izdvojiti saradnju između bečkog Gradskog računovodstva i zagrebačkog Kontrolnog ureda. Grad Zagreb je takođe učesnik u Dunavskoj strategiji Evropske unije i sarađuje i u ovoj oblasti sa Bečom.

Susreti načelnika gradske uprave

Posebnu važnost imaju godišnji susreti načelnika gradskih uprava mreže gradova u inostranstvu. Ove susrete karakteriše težnja za bliskom saradnjom kao i intenzivni transfer znanja a posvećeni su i aktuelnim problemima, pitanjima i izazovima koji utiču na budućnost gradova.