Dunaj je v Ljubljani predstavil inovativen projekt za delitev elektrike

12.9.2019

Na letošnji konferenci slovenskega državnega energetskega podjetja Borzen z naslovom Trajnostna energija lokalno je sredi septembra strokovnjak dunajskega energetskega podjetja Wien Energie predstavil inovativen projekt za delitev odvečne elektrike.

Wolfgang Otter je predstavil, kako deluje tehnologija blockchain, ki stanovalcem drugega dunajskega okrožja omogoča prodajo odvečne elektrike. Predel "Viertel Zwei" je poleg mesta prihodnosti Aspern Seestadt nov testni poligon za pametne in urbane stanovanjske rešitve prihodnosti na Dunaju. Stanovalci s fotovoltaičnimi paneli proizvajajo svojo električno energijo. Proizvedena elektrika se po potrebi razdeli med porabnike. Odvečno elektriko prodajo naprej ali jo porabijo v druge namene, npr. v polnilnih postajah, ki so na voljo v medsosedskih vrtovih, t. i. Grätzlih. Pomembno vlogo pri prenosu električne energije igra tehnologija blockchain. Ta omogoča popolnoma avtomatsko upravljanje z energijo ob upoštevanju gospodarskih ali okoljevarstvenih kriterijev. Delitev elektrike je eden izmed številnih ukrepov, s katerimi želi Dunaj dolgoročno postati brezogljično mesto.

Predstavitev primera dobre prakse z Dunaja je požela veliko zanimanja, udeleženke in udeleženci konference pa so jo sprejeli zelo pozitivno. Na konferenci so bile predstavljene tudi številne druge tematike: vse od regulativnih izzivov pri prehodu v nizkoogljično družbo do predstavitve prihodnjega večletnega finančnega okvira Evropske Unije (2021–2027). Prav tako so bili predstavljeni primeri dobrih praks na področju napredne samooskrbe.

 

Dodatne informacije