Strokovna delegacija iz Ljubljane na ogledu dunajskih stanovanjskih skupnosti za starejše

16.4.2019

Predstavniki Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Nepremičninskega sklada PIZ so si 16. aprila 2019 na Dunaju ogledali bivalne skupnosti za starejše in se seznanili s storitvami Sklada socialnega Dunaja.

Slovenska delegacija je na Dunaju obiskala skupnostna stanovanja za starostnike in si z dunajskimi kolegi izmenjala izkušnje na področju skupnostnih oblik (so)bivanja.