Konferenca „Sustainable Development Goals“ na Dunaju

9. - 10.10.2018

Leta 2015 so države članice Organizacije združenih narodov sprejele Agendo 2030 in se zavezale k uresničitvi 17 globalnih ciljev trajnostnega razvoja ("Sustainable Development Goals") do leta 2030. V središču globalne Agende 2030 stoji človek, zato sta regionalna in lokalna razsežnost ciljev trajnostnega razvoja toliko pomembnejši. Kakšna je lahko uresničitev teh ciljev na mestni ravni in kakšen pomen imajo ti cilji za prihodnost ter razvoj mest, sta bili osrednji vprašanji mednarodne konference, na katero je mesto Dunaj povabilo svoja partnerska mesta iz mreže predstavništev Eurocomm-PR. Pri izmenjavi primerov dobrih praks in orodij med mestnimi strokovnjakinjami ter strokovnjaki je sodeloval tudi Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana.