Ta spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo te spletne strani soglašate z uporabo piškotkov. Piškotki izboljšajo uporabniško izkušnjo in pomagajo izboljšati to spletno stran. Več informacij najdete tukaj: Varstvo podatkovOK
Medmestno sodelovanje © dencg/shutterstock.com

Medmestno sodelovanje

Mesto Dunaj sodeluje s ciljnimi mesti na mnogih različnih področjih. Mesta se med seboj posvetujejo in razvijajo skupne reštive. 

Dunaj in Beograd

Dunaj in Beograd sodelujeta predvsem na področju načrtovanja mestne gradnje, socialne stanovanjske politike, okoljevarstva in gradnje podzemne železnice. Izmenjava izkušenj poteka tudi pri uresničevanju načela enakega obravnavanja spolov, razvijajo se tudi partnerski odnosi z dunajskim pristaniščem Wiener Hafen. Mesti združujeta moči v okviru Evropske strategije za Podonavje. Pri odpravljanju posledic poplav leta 2014 je Dunaj priskočil na pomoč in nekaterim srbskim mestom namenil finančno podporo in donacijo gasilskih in smetarskih vozil v lasti mesta Dunaj. Od leta 2012 se v Beogradu letno odvija Dunajski ples.

Dunaj in Bratislava

Mesti sta povezani znotraj medregijskega združenja držav CENTROPE. Med mestnima uradoma za revizijo, kriznim menedžmentom in magistratskima direkcijama se nenehno izmenjujejo številne informacije. Dunaj in Bratislava sta podpisala časovno neomejen sporazum o sodelovanju, Bratislava pa je obenem z Dunajem pobrateno mesto. Mesti povezuje tudi katamaran Twin City Liner. Številne delegacije iz Bratislave so v preteklih letih obiskale Dunaj. Zanimale so jih teme, kot so parki v dunajskem središču, ureditev prometa ter še posebej kolesarski promet in vzdrževanje cest. Bratislava je partnerica Strategije EU za Podonavsko regijo.   

Dunaj in Budimpešta

Upravljanje z mestnimi podjetji na Dunaju ter dunajska pot na področju okoljevarstva in varstva živali so v središču sodelovanja med Budimpešto in Dunajem. Dunaj svetuje madžarski prestolnici na področju mestnega marketinga, pri urejanju kolesarskega prometa, sodelovanje pa poteka tudi na področju kriznega menedžmenta. Donava je skupni imenovalec mest pri povezovanju v okviru Evropske strategije za Podonavje. Obe mesti imata od leta 2002 podpisan sporazum o medmestnem sodelovanju.

Dunaj in Krakov

Izmenjava med mestoma Dunaj in Krakov se osredotoča na razvoj javnih storitev, načrtovanje mesta, javnega mestnega prometa, mestno obnovo in revitalizacijo mestnega jedra, kretivnega gospodarstva, izgradnjo javnih stanovanj ter na varstvo okolja. Pomembni področji izmenjave sta prav tako varnost in krizni menedžment. Z Dunajem sodelujejo tudi pri vprašanjih, ki zadevajo zdravstvo, socialne zadeve, izobraževanje, znanost in raziskovanja. Leta 2000 je bil podpisan sporazum o medmestnem sodelovanju, ki je bil podaljšan aprila 2017.

Dunaj in Ljubljana

Povezovanje Dunaja in Ljubljane poteka na različnih področjih, od sodelovanja na evropski ravni do komunalnih vprašanj, urejanja prometa in prostorskega načrtovanja. Mesti sodelujeta pri izmenjavi na področju sociale, izobraževanja in integracije – redna izmenjava poteka na Dunajskih forumih, ki jih je osnoval dunajski župan, dr. Michael Häupl. Pomembna vez je prav tako sodelovanje v okviru Evropske strategije za Podonavje. O odličnih odnosih priča sporazum o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obvladovanja kriznih situacij. Splošni sporazum o medmestnem sodelovanju je bil prvič podpisan že leta 1999. Oba župana z rednimi srečanji skrbita za konstruktivne in prijateljske odnose obeh mest. Leta 2013 je v Ljubljani potekalo srečanje vodij magistratov na temo trajnostne mobilnosti.  

Dunaj in Praga

Praga in Dunaj se pogosto izmenjujeta pri temah kot so trajnostni razvoj – SMART CITY, načrtovanje in razvoj mesta, kultura, socialne zadeve in promet – tukaj je Dunaj zgled, kot tudi na področju kriznega menedžmenta. Zelo učinkovito je sodelovanje z Inštitutom za načrtovanje in razvoj mesta Prage (IPR). Pomembna izmenjava poteka na ravni direktorjev mestnih uprav. Leta 2014 so na zasedanju vodij magistratov iz Srednje Evrope obravnavali varnostna vprašanja. Vsako leto februarja Praška opera zapleše v tričetrtinskem taktu Dunajskega plesa in tako prenese nekaj dunajskega vzdušja v svoje prostore. 

Dunaj in Sarajevo

Dunaj in Sarajevo se povezujeta pri načrtovanju modernizacije mestne uprave in organizacijskih struktur, varovanju okolja, ravnanju z odpadki in na področju energetske tehnologije. Sodelovanje poteka tudi na področju kriznega menedžmenta. Veliko zanimanja je v Sarajevu požela dunajska pot na področju socialne in mladinske politike, aktivno vključevanje meščanov ter uresničevanje načela enakega obravnavanja spolov. Mesto Dunaj je bilo aktivno udeleženo pri obnovi Sarajevske mestne hiše (Vijećnica), ki je bila med vojno v 90. letih popolnoma uničena. Ob poplavah leta 2014 na območju Bosne in Hercegovine, je mesto Dunaj nudilo takojšnjo finančno pomoč. 

Dunaj in Sofija

Glavne točke sodelovanja med Dunajem in Sofijo predstavljajo upravljanje parkirišč, javni promet, tehnologije za varovanje in sanacijo okolja, trajnostni razvoj – SMART CITY, kultura in izobraževanje. Na ravni mestnih četrti je prišlo do izmenjave izkušenj med dunajskim okrožjem Alsegrund in sofijsko četrtjo Triadiza. Sofija sodeluje tudi pri Evropski strategiji za Podonavje. V okviru vstopa Bolgarije v EU, je Dunaj leta 2009, povabil sodelavko mesta Sofija na štiritedensko usposabljanje na področju pridobivanja nepovratnih sredstev EU. Tudi v Sofiji se že vrsto let vrtijo na dunajskem plesu, ki ga prireja bolgarska prestolnica.

Dunaj in Zagreb

Varstvo okolja, infrastruktura, promet in kultura so področja izmenjave med Dunajem in Zagrebom. Dobro sodelujejo tudi pri prenosu znanja znotraj upravljanja mestne uprave. Izpostaviti velja tudi povezavo med dunajskim računskim sodiščem in nadzorno službo mesta Zagreb. Mesto Zagreb je del Evropske strategije za Podonavje, pri kateri sodeluje z mestom Dunaj.

Srečanja direktorjev mestnih uprav

Posebej pomembna so vsakoletna srečanja nekaterih vodij magistratov iz mreže za mednarodno komunikacijo. Prednost teh srečanj je prizadevanje za tesnejše sodelovanje, intenziven prenos znanj in posvečanje aktualnim težavam, vprašanjem in izzivom, ki vplivajo na prihodnost mest.