Dunaj načrtuje prvo geotermalno toplarno

16.11.2022

Na Dunaju bodo energijo za daljinsko ogrevanje v prihodnje pridobivali tudi iz podzemnih vrelcev. Prva geotermalna toplarna naj bi začela obratovati leta 2026, do leta 2040 pa želi mesto za daljinsko ogrevanje črpati zgolj zelene vire.

Glavni vir daljinskega ogrevanja na Dunaju trenutno predstavlja plin, a se mesto aktivno zavzema za več alternativnih virov pridobivanja energije in zmanjšanje odvisnosti od plina. K temu naj bi pripomogla tudi bodoča geotermalna toplarna v soseski Seestadt Aspern, ki jo bo gradilo dunajsko javno podjetje Wien Energie. Termalno vodo bodo preko ene vrtine črpali na površje, ji odvzeli toploto, nato pa jo skozi drugo vrtino vrnili nazaj. Pridobljeno toploto bodo nato poslali v omrežje daljinskega ogrevanja.

Če bodo pravočasno pridobili vsa potrebna dovoljenja, bodo s pripravljalnimi deli za vrtanje lahko začeli leta 2023, z vrtanjem leto pozneje, geotermalna toplarna pa naj bi začela obratovati leta 2026. Na Dunaju ocenjujejo, da bi naprava lahko imela moč do 20 megavatov in tako oskrbela približno 20.000 gospodinjstev, pri tem pa ne bi proizvajala škodljivih toplogrednih plinov.

Investicija znaša 80 milijonov evrov, od tega bo 8 milijonov prispevala država. Gre za tehnično zahteven projekt, saj bo potrebnih več vrtin, globokih več kot 3.000 metrov in s premerom približno 30 centimetrov. To je, za primerjavo, približno stokrat globlje od najgloblje postaje podzemne železnice na Dunaju. Podjetje Wien Energie se je v zadnjih letih s partnerji s področja znanosti, raziskovanja in industrije povezalo pri projektu »GeoTief Wien« in pripravilo obsežno raziskavo geoloških danosti pod mestom. Koriščenje globoke geotermalne energije je mogoče, ker je pod mestom vodonosna kamninska plast.

Geotermalna toplarna v Aspernu pa je le prvi korak. Zaradi obilice podtalne termalne vode Dunaj načrtuje, da bi do 2030 z geotermalno energijo oskrbovali 125.000 gospodinjstev, s čimer bi škodljive toplogredne izpuste zmanjšali za 325.000 ton letno. Do leta 2030 naj bi podjetje Wien Energie na Dunaju zgradilo največ štiri tovrstne toplarne, ki naj bi skupno proizvedle petino energije za daljinsko ogrevanje mesta. »S pridobivanjem geotermalne energije za daljinsko ogrevanje dosledno sledimo našemu podnebnemu načrtu za Dunaj in skrbimo, da bo mesto do leta 2040 ogljično nevtralno,« je načrte komentiral mestni minister za finance in gospodarstvo Peter Hanke.

Več informacij (v nemščini)

Več fotografij in video

 
Kontakt
Irena Smodiš
T +386 1 320 77 75
www.eurocommpr.si
smodis@eurocommpr.si