Na dunajsko visoko strokovno šolo po znanja o upravljanju mest

21.10.2022

Plačljiva stanovanja za vse, kakovost zraka in čista voda – za velika mesta le iluzija? V okviru magistrskega študijskega programa "International Relations and Urban Policy" na dunajski visoki strokovni šoli FH Campus Wien pridobiva 19 študentov znanja o tem, kako v 21. stoletju upravljati mesta v dobrobit vseh. Program je letos na voljo drugič. Namen študijskega programa je približevanje in povezovanje ter vzajemno učenje med evropskimi mesti.

Dunaj stavi na čezmejno sodelovanje. 19 predstavnikov iz različnih držav prihaja na FH Campus Wien na Dunaju, da bi se opremili z znanjem za prihodnost. Posebnost programa je, da študentje v svojih mestih že zasedajo odgovorne funkcije, povezuje pa jih želja po izboljšanju svojih mest. In kje je primernejši kraj za pridobivanje tovrstnega znanja kot na Dunaju, ki je trenutno vodilno med mesti z najvišjo kakovostjo življenja na svetu. V okviru magistrskega programa "International Relations and Urban Policy" tako poglabljajo svoja znanja na področju oskrbovanja mest, mobilnosti, digitalizacije, spodbujanja kulture in socialne varnosti ter upravljanja. Udeleženke in udeleženci prihajajo med drugim iz Beograda, Berlina, Budimpešte, Krakova, Ljubljane, Prage in Sofije –  torej iz mest, v katerih ima mesto Dunaj svoja predstavništva in s katerimi še posebej dobro sodeluje. "Gre za izmenjavo med evropskimi, predvsem vzhodnoevropskimi prestolnicami in mestom Dunaj", poudarja Wilhelm Behensky, vodja dunajske visoke šole FH Campus Wien.

Trdna teoretična znanja in znanja iz prakse

Pri obštudijskem magistrskem programu, ki je bil vpeljan leta 2021, so želeli z enakim poudarkom osvetliti teme, kot sta mestna politika in mednarodne zadeve, pa tudi vprašanja razvoja območij urbane aglomeracije in strategije pametnih mest. Za Dunaj je izmenjava z drugimi mesti še posebej pomembna, saj se vsa soočajo s podobnimi izzivi. "Veseli nas, da lahko mladim odločevalcem iz partnerskih mest predstavimo, na kakšen način se spopadamo z izzivi mest, hkrati pa se učimo tudi sami," pravi Peter Hanke, mestni minister za finance, gospodarstvo, delo, mednarodne zadeve in dunajska mestna podjetja.

Študijski program ponuja trdne teoretične temelje in hkrati znanja iz prakse ter je časovno prilagojen zaposlenim študentom. Program želi ustvariti prostor, ki spodbuja sodelovanja in v katerem krožijo nova znanja. Na povabilo mesta Dunaj so lahko partnerska mesta ponovno imenovala kvalificirane sodelavke in sodelavce iz svojih mestnih uprav in podjetij za študijski program v angleškem jeziku.      

Znanja iz mesta z najvišjo kakovostjo življenja na svetu

Študijski program se je pričel s spoznavnim tednom na Dunaju, in sicer med 17. in 21. oktobrom. V tem času so lahko študentje obiskovali predavanja in tečaje na Visoki strokovni šoli ter tako pridobili vpogled v delovanje mesta Dunaj, dunajske mestne uprave in mestnih podjetij. Obiskali so dunajsko mestno hišo, si ogledali naselje Aspern, elektrarno Simmering ter mednarodno gradbeno razstavo IBA, pa tudi toplotno črpalko in območje Otta Wagnerja kot mestnega razvojnega področja. Dunaj je pokazal, da ni brez razloga vzor drugim mestom. 

Zaradi velikega uspeha je magistrski študijski program razpisan že drugič. Program traja štiri semestre in je plačljiv. Na voljo so tudi finančne pomoči, študij je odprt za prijave. Študijski program je nastal v sodelovanju med mestom Dunaj, Visoko strokovno šolo FH Campus Wien in agencijo Eurocomm-PR.

Podrobnejše informacije

Master’s course "International Relations and Urban Policy" – Visoka strokovna šola FH Campus Wien

Quality of living in Vienna - international rankings and studies – Mesto Dunaj