Višja strokovna šola FH Campus Wien

Nov študijski program na Višji strokovni šoli Campus Wien

19.5.2021

Eurocomm-PR z mestom Dunaj soorganizira magistrski študijski program "International Relations and Urban Policy" na Višji strokovni šoli Campus Wien, ki se bo pričel z zimskim semestrom 2021. Vodilni uslužbenci v mestnih upravah lahko s tem študijskim programom ob delu nadgradijo svoje vodstvene sposobnosti.

Prava uprava

Študij, ki bo potekal v angleščini, je v prvi vrsti namenjen zaposlenim na vodilnih položajih v mestnih institucijah in organizacijah doma ali v tujini. S študijem ob delu se lahko dodatno izobrazijo o aktualnih mestnih temah, kot sta na primer "Urban Policy" ali "International Affairs".

Učenje iz dunajskih primerov dobre prakse

V sodelovanju z mestom Dunaj bodo udeležencem študija na voljo odlični primeri dobrih praks na področju javnih mestnih storitev, po katerih se zgledujejo številne svetovne prestolnice. Udeleženci bodo od kompetentnih predavateljev s praktičnimi izkušnjami pridobili uporabna znanja, s katerimi bodo lahko najbolje obvladovali izzive poklicnega vsakdana.

Magistrski študijski program, ki se bo začel oktobra 2021, traja štiri semestre in je plačljiv. Zainteresirani lahko zaprosijo tudi za subvencioniranje programa. Prijave že potekajo.

Več informacij

Masterstudienlehrgang "International Relations and Urban Policy" - (v angleščini)