Nova strategija za ukinitev uporabe plina za ogrevanje

26.1.2023

Dunajska mestna vlada je sprejela novo strategijo »RAUS AUS GAS« (»STRAN OD PLINA«), ki predvideva popoln prehod s fosilnih na obnovljive vire energije za namene ogrevanja in hlajenja stavb do leta 2040. Veliko večino toplogrednih plinov na Dunaju povzroča prav ogrevanje s plinom, zato v mestu iščejo inovativne rešitve za energetski prehod. Pri novogradnjah že upoštevajo trajnostne alternative, zato bodo v strategiji posebno pozornost namenili sanacijam obstoječih starejših stavb.

Dunajska mestna vlada se je že leta 2020 v vladnem sporazumu jasno zavzela za cilj, da bo Dunaj do leta 2040 ogljično nevtralno mesto, župan Michael Ludwig pa je letos predstavil novo strategijo, ki določa korake za ukinitev uporabe fosilne energije za ogrevanje in hlajenje v mestu ter predvideva, da bodo do leta 2040 vse stavbe v mestu ogrevali in hladili le z obnovljivimi viri energije.

Ludwig je poudaril pomembnost načrtovanja naslednjih ukrepov pri prehodu na obnovljive vire, saj na Dunaju skoraj 90 odstotkov toplogrednih izpustov v stavbah povzroči prav ogrevanje s plinom. Ocenjujejo, da je v mestu trenutno 600.000 plinskih ogrevalnih sistemov, od tega okoli 475.000 decentraliziranih, ter 460.000 plinskih štedilnikov. Popoln prehod na obnovljive vire bo torej velik izziv in mogoč le ob široki podpori prebivalstva.

Z namenom ozaveščanja o strategiji in spodbujanja prebivalcev k sodelovanju je nastala pobuda, v sklopu katere bo mesto izbralo 100 inovativnih projektov, ki jih bodo finančno in organizacijsko podprli in ki bodo v naslednjih letih služili kot zgled energetskega prehoda. Lastnike nepremičnin, ki želijo zamenjati sistem gretja in preiti na obnovljive vire, vabijo k prijavi predloga, na mestni upravi pa bodo nato preverili ustreznost prijave. Do danes je bilo izbranih prvih 20 projektov, ki se trenutno izvajajo ali pa so že zaključeni.

Pri načrtovanju energetskega prehoda je bila najprej opravljena natančna analiza sistemov ogrevanja v obstoječih dunajskih stanovanjskih stavbah, na podlagi analize pa bo nato določeno, katera tehnologija je v posameznem okolju najustreznejša. Pri novogradnjah na Dunaju že upoštevajo trajnostne alternative, kot je na primer povečanje uporabe geotermalne energije. Poudarek strategije je tako predvsem na sanacijah starejših stavb v strnjenih mestnih naseljih.

Več informacij o strategiji (v nemščini)

100 Projektov »RAUS AUS GAS« – Predstavitev pobude in že izvedenih projektov (PDF, v nemščini)

 

Kontakt
Irena Smodiš
Predstavnica za medije
T +386 1 320 77 75
M +386 40 397 401
smodis@eurocommpr.si