Prihodnost nege na Dunaju

22.10.2021

Na Dunaju so izračunali, da bodo do leta 2030 potrebovali 9.000 dodatnih negovalk in negovalcev. Nova strategija zajema pet točk, ki bodo tako za varovance kot negovalce zagotovile boljše pogoje na področju nege.

Čas epidemije je tudi na Dunaju dodatno izpostavil pomanjkanje osebja na področju nege v bolnišnicah, še posebej v domovih upokojencev. V vseh dunajskih negovalnih ustanovah trenutno dela okoli 10.000 negovalk in negovalcev, mnogi pa se zaradi težkih pogojev odločijo za menjavo poklica. Zato je mesto Dunaj s partnerji sedaj pripravilo novo strategijo, ki bi zaposlene v negi zadržala, jih ponovno privabila ter za ta poklic navdušila tudi mlade in brezposelne na zavodu za zaposlovanje.

Na dunajski Višji strokovni šoli Campus Wien bodo tako v prihodnjih letih razpisali 810 študijskih mest za višje medicinske sestre oziroma tehnike, v Centru za izobraževanje in usposabljanje Socialni Dunaj (Soziales Wien) pa 750 mest za medicinske sestre in tehnike ter tudi za medicinske sestre in tehnike specialiste. 400 mest je že razpisanih.

Mesto Dunaj načrtuje v prihodnjih 25 letih v izobraževanje na področju nege vložiti kar 1,1 milijarde evrov. Dunajski mestni minister za zdravstvo Peter Hacker je povedal, da se bodo mesto in njegovi partnerji trudili zagotoviti tako ustrezno število mest za paciente oziroma varovance kot tudi primerne negovalce. »Nega ni osebna zadeva, temveč solidarna naloga družbe,« meni Hacker.

Pod naslovom »Prihodnost nege na Dunaju« je Dunaj definiral pet osrednjih točk, s katerimi se želi izogniti krizi na področju nege in zadostiti potrebam na tem področju. Prvi poudarek je na izobraževanju, usposabljanju in stalnem posodabljanju znanja, drugi na urejanju trga dela in upravljanju človeških virov, tretji na sami kakovosti delovnih mest, četrti na digitalizaciji in inovacijah ter peti na samem financiranju. Izredno pomembno je spremeniti dojemanje poklica negovalke oziroma negovalca. Višja strokovna šola Campus Wien, Sklad Socialni Dunaj in Združenje zdravstvenih zavodov (Gesundheitsverbund) so povezani v Združenju za izobraževanje. Od leta 2024 naj bi tako na letni ravni akademsko izobrazili okoli 2.200 mladih v negovalke in negovalce. V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje bodo iskalcem zaposlitve ponudili prekvalifikacijo na področje nege z zagotovljenim delovnim mestom in finančno podporo za usposabljanje.

»Investicije v nego so investicije v prihodnost. Starostna oskrba bo za vse nas nekoč igrala pomembno vlogo in zato moramo zagotoviti ustrezno osebje, najboljše ponudbe in dobre pogoje dela,« je še dodal Hacker.

 

Več informacij (v nemščini)

Kontakt

Ana Mravlje

Dalmatinova ulica 2

E-mail: mravlje@eurocommpr.si

Telefon: +386 1 320 77 77

Mobilni telefon: +386 41 275 210