Mesto Trnava sa zaujíma o odpadové hospodárstvo a parkovanie vo Viedni

8.11.2019

8. novembra 2019 navštívila Viedeň desaťčlenná delegácia z Trnavy pod vedením primátora Petra Bročku. Cieľom návštevy bolo získať informácie o systéme odpadového hospodárstva a parkovacej politike mesta Viedeň.

Delegáciu zo Slovenska privítala paní Nicola Gabriela Herrmann, pracovníčka oddelenia odpadového hospodárstva, čistenia komunikácií a vozového parku (MA 48). V rámci prvého stretnutia predstavila systém hospodárenia s odpadom vo Viedni. Ďalším bodom návštevy bola diskusia na tému parkovania. O parkovacej politike hlavného mesta Rakúska hovoril expert mesta Viedeň z oddelenia rozvoja mesta a urbanistického plánovania (MA 18) Roman Riedel. Vysvetlil zásady, ciele a historický vývoj v tejto oblasti. Delegácia z Trnavy sa zaujímala najmä o reguláciu v zónach krátkodobého parkovania a o poplatky za parkovanie, rovnako ako o budovanie parkovacích garáží a domov.

Medzi najväčšie výzvy patrí v Trnave každoročne stúpajúci objem odpadu na obyvateľa. Mesto má záujem riešiť problematiku odpadového hospodárstva postupným budovaním polozapustených veľkokapacitných kontajnerov na všetkých sídliskách. Cieľom je riešenie problémov s čistotou a poriadkom, súčasne tak majú vzniknúť nové parkovacie miesta. Okrem toho Trnava uvažuje o prípadnom rozšírení existujúcej skládky, resp. o spaľovaní narastajúceho množstva odpadu.

Poobede delegácia navštívila logistické centrum odpadového hospodárstva Pfaffenau, kde sa v praxi oboznámila so spracovaním a zhodnocovaním odpadu.

Ďalšie informácie