Stretnutie viceprimátoriek z Bratislavy a Viedne vo viedenskej radnici

Viedenské know-how pre sociálne bývanie v Bratislave

5.10.2022

Bratislava chce vytvárať viac komunitného životného priestoru. Know-how získala vo Viedni, ktorá je svetovým lídrom v oblasti sociálneho a dostupného bývania.

Mesto Bratislava má relatívne malý podiel mestských bytov. Životné náklady, najmä nájomné, rastú, takže veľa ľudí sa musí za bývaním sťahovať do okolia. Mesto Bratislava chce preto do roku 2027 vytvoriť až 1 600 nových mestských nájomných bytov. Tento cieľ má dosiahnuť obnovou starších mestských bytov, svojpomocnou výstavbou a spoluprácou s developermi.

V lete 2021 prišli do Viedne na návštevu odborníci na plánovanie z Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB). Tentoraz prišla zástupkyňa primátora Bratislavy pre sociálne veci, bývanie a cyklistiku Lenka Antalová Plavúchová spolu s odborníkmi z vedenia mesta. 5. októbra 2022 sa stretla spolu s námestníčkou primátora Viedne a mestskou radkyňou pre bytovú výstavbu Kathrin Gaál, odborníkmi z podnikateľskej skupiny pre bývanie a jeho rozvoj, obnovu miest a záležitosti žien, odboru územného a okresného plánovania a zástupkyňou z Wiener Wohnen. Hostia z Bratislavy spoznali počas komentovanej prehliadky Rabenhofu, obecná budova z 20. rokov 20. storočia, viedenský model sociálneho bývania.

Počas odborných diskusií boli na programe témy ako plánovanie a výstavba nových mestských sídlisk a zonácia so zameraním na nájomné bývanie. Keďže Bratislava by chcela na svojej bytovej iniciatíve spolupracovať so súkromnými developermi, vymieňali si skúsenosti aj v tomto smere.

Cenovo dostupné bývanie pre široké vrstvy obyvateľov

Viedeň má množstvo skúseností a znalostí v oblasti dostupného bývania. Žiadne iné mesto v Európe nemá takú kontinuitu v politike sociálneho bývania. Mesto sa zaviazalo k podporovanému bývaniu a na rozdiel od mnohých iných miest nikdy neuvažovalo o predaji tohto majetku. Viedeň sa vo všetkých zásadných programoch a rozhodnutiach dôsledne zameriava na sociálny aspekt a tým aj na obyvateľov mesta.

Veľká ponuka nájomného a dotovaného bývania má vplyv na tlmenie cien na celom realitnom trhu. Viedeň má vďaka tomu v porovnaní s inými metropolami relatívne prijateľné ceny prenájmu. Široká ponuka cenovo dostupných bytov je vo Viedni stále samozrejmosťou. Dnes žije viac ako 60 percent všetkých Viedenčanov v dotovanom byte – buď v jednom z 220 000 obecných bytov, alebo v jednom z 200 000 družstevných bytov vybudovaných z mestských dotácií. Len v približne 1800 obecných budovách žije takmer pol milióna ľudí. Viedeň bola nedávno ocenená renomovanou cenou Lee Kuan Yew World City Prize za svoj trvalo udržateľný mestský rozvoj. Cena, ktorú udeľuje Singapur každé dva roky, oceňuje výnimočné úspechy na vytvorenie obývateľných, živých a udržateľných mestských komunít naprieč svetom.

Realitný trh na Slovensku a v Bratislave

Slováci uprednostňujú vlastníctvo nehnuteľností pred nájomným bývaním. Podľa štatistík je okolo 90 percent bytov na Slovensku v súkromnom vlastníctve. To čiastočne vyplýva z minulosti. Po páde komunizmu v roku 1989 bola väčšina nájomných bytov „sprivatizovaná“, čo znamená, že nájomníci si byty mohli kúpiť za výhodnejšie ceny. Situácia sa však v posledných rokoch dramaticky zmenila. Ceny nehnuteľností už niekoľko rokov lámu rekordy. V dôsledku toho je bývanie pre mladých ľudí a rodiny čoraz menej dostupné. Dve tretiny Slovákov vo veku 25 až 34 rokov žijú podľa Eurostatu v spoločnej domácnosti s rodičmi. Práve preto je na Slovensku veľmi aktuálna téma bytovej výstavby či výstavby nájomných bytov, ktoré by predstavovali alternatívu súkromného vlastníctva.

Ďalšie informácie