Viedenský urbanizmus ako vzor pre Bratislavu

6.8.2021

Odborníčky a odborníci z "Metropolitného inštitútu Bratislavy" (MIB) navštívili 6. augusta 2021 Seestadt Aspern. Témou návštevy bol mestský rozvoj so zameraním na bytovú výstavu. Sedemčlennú delegáciu prijal pán Marvin Mitterwallner zo spoločnosti Wien 3420 aspern Development AG.

Počas návštevy nahliadla delegácia do jedného z najväčších projektov rozvoja miest v Európe. Okrem iného boli návštevníci zvedaví na kritériá výberu kooperačných partnerov alebo na podiel nájomného a súkromného bývania. Nasledovala komentovaná prehliadka vybranými časťami Seestadt Aspern. Predstavené boli aj príklady komunitných iniciatív obyvateľov, ako napríklad návrh vnútorných dvorov. 

Mesto Bratislava v súčasnosti pracuje na pravidlách spolupráce so súkromnými developermi s cieľom vytvoriť v meste viac komunálneho životného priestoru. Jednou z hlavných priorít súčasného vedenia mesta Bratislavy bol práve vznik "Metropolitného inštitútu Bratislavy" (MIB). Plánovací inštitút bol otvorený 1. apríla 2019. Zaoberá sa územným plánovaním, rozvojom mesta, architektonickými súťažami, získavaním a analýzou údajov, ekologizáciou mesta a životného prostredia a tiež odzrkadľuje potreby obyvateľov. Cieľom bolo posilniť podporu rozvoja cenovo dostupného bývania v hlavnom meste. 

Ďalšie informácie