Programm Schließben

Dni Viedne v Ľubľane

22. - 24.10.2019

Pod názvom „Mestá ušité ľuďom na mieru“ sa uskutočnili Dni Viedne v Ľubľane. Viedenský primátor Dr. Michael Ludwig a viceprimátor mesta Ľubľana Dejan Crnek spoločne otvorili podujatie v rámci koncertu s hudbou slovinských a viedenských skladateľov. Stredobodom hudobného programu však bol Ludwig van Beethoven, ktorého 250. narodeniny mesto Viedeň v decembri 2019 oslávi pri príležitosti jubilejného roku „WienBeethoven2020“.

Moderovanou pódiovou diskusiou viedenského primátora Michaela Ludwiga s ľubľanským primátorom Zoranom Jankovićom sa začala dvojdňová konferencia v Ľubľanskom bábkovom divadle, venovaná otázke, ako môžu obe mestá ponúknuť svojim obyvateľom čo najkvalitnejší život. Následne si obaja primátori pozreli rôzne projekty v centre Ľubľany. V rámci prehliadky mesta odovzdal primátor Ludwig svojmu ľubľanskému kolegovi otvorenú knihovničku. Návšteva vyvrcholila zápisom viedenského primátora do Zlatej knihy mesta Ľubľana.

V rámci dvojdennej konferencie si odborníci z oboch miest vymenili skúsenosti a know-how z oblasti obehového hospodárstva, prebujneného turizmu, verejného priestoru ako mestskej obývačky, násilia proti ženám, starostlivosti o seniorov a o nových technológiách pre túto vekovú skupinu, rovnako ako o opatreniach na riešenie chudoby a bezdomovectva. Boli predstavené príklady osvedčených postupov z Ľubľany a Viedne a diskutovalo sa o aktuálnych urbánnych výzvach, ktorým čelia obe mestá.

Galéria

Video

 

Partneri