Delegácie


Eurocomm-PR iniciuje cezhraničnú výmenu informácií medzi mestskými samosprávami a organizuje stretnutia najvhodnejších expertov a rozhodovačov priamo na mieste. Intenzívna spolupráca v rámci našej siete dialógu funguje najlepšie formou osobného kontaktu.

Viedenský urbanizmus ako vzor pre Bratislavu
6.8.2021
Bratislava sa zaujíma o systém opatrovateľských služieb
13.2.2020
Mesto Trnava sa zaujíma o odpadové hospodárstvo a parkovanie vo Viedni
8.11.2019
Primátor Vallo navštívil Viedeň
4.6.2019
Delegácia z Bratislavy vo veci zimnej údržby
20.2.2019