© Eurocomm-PR/Adam Bezecky
© Eurocomm-PR/Adam Bezecky

Delegácie


Eurocomm-PR iniciuje cezhraničnú výmenu informácií medzi mestskými samosprávami a organizuje stretnutia najvhodnejších expertov a rozhodovačov priamo na mieste. Intenzívna spolupráca v rámci našej siete dialógu funguje najlepšie formou osobného kontaktu.

Delegácia z Bratislavy vo veci zimnej údržby
20.02.2019