Delegácie


Eurocomm-PR iniciuje cezhraničnú výmenu informácií medzi mestskými samosprávami a organizuje stretnutia najvhodnejších expertov a rozhodovačov priamo na mieste. Intenzívna spolupráca v rámci našej siete dialógu funguje najlepšie formou osobného kontaktu.

Odborná výmena medzi Bratislavou a Viedňou o tepelných ostrovoch a urbanistike
29.9.2021
pfeil
Viedenský urbanizmus ako vzor pre Bratislavu
6.8.2021
pfeil
Bratislava sa zaujíma o systém opatrovateľských služieb
13.2.2020
pfeil
Mesto Trnava sa zaujíma o odpadové hospodárstvo a parkovanie vo Viedni
8.11.2019
pfeil
Primátor Vallo navštívil Viedeň
4.6.2019
pfeil
Delegácia z Bratislavy vo veci zimnej údržby
20.2.2019
pfeil