Eurocomm-PR - Bratislava

Zahraničná komunikácia viedenskej mestskej správy

Spolupráca medzi Viedňou a Bratislavou vychádza najmä zo spoločnej účasti v regióne CENTROPE a na Stratégii EÚ pre dunajský región (napr. Twin City Liner). Medzi dvoma geograficky najbližšími hlavnými mestami na svete platí od roku 2010 časovo neobmedzená dohoda o spolupráci, zameraná na pravidlá cestnej premávky, cyklodopravu a údržbu ciest.

Tím

Magdalena Szopa
Kontaktná osoba vo Viedni
1996
Expertíza
od roku
Expertíza od roku 1996
Máme desiatky rokov skúseností s dialógom v rámci našej metropolitnej siete.
5.229
Výstrižky z tlače 2022
Výstrižky z tlače
Novinky z Viedne sú pozorne sledované a preberane médiami v mestách, s ktorými je Viedeň v dialógu.
1.036
top tém celkovo za 2022
Publikované top témy
Eurocomm-PR informuje denne o dôležitých a aktuálnych témach z Viedne.
71 %
Podiel žien
Podiel žien
Eurocomm-PR aktívne využíva kompetencie a skúsenosti svojich zamestnankýň, nielen vo Viedni, ale aj v mestách, s ktorými sme v dialógu.
Expertíza od roku 1996
Máme desiatky rokov skúseností s dialógom v rámci našej metropolitnej siete.
Výstrižky z tlače
Novinky z Viedne sú pozorne sledované a preberane médiami v mestách, s ktorými je Viedeň v dialógu.
Publikované top témy
Eurocomm-PR informuje denne o dôležitých a aktuálnych témach z Viedne.
podiel žien
Eurocomm-PR aktívne využíva kompetencie a skúsenosti svojich zamestnankýň, nielen vo Viedni, ale aj v mestách, s ktorými sme v dialógu.

Partneri

 

Oficiálne stránky mesta Bratislava

Rakúske veľvyslanectvo Bratislava

Twin City Liner

 

 

Kontakt

map

WH Digital GmbH
Renngasse 5 / Top 4
1010 Wien
T +43 1 368 34 24 - 0
E office@eurocommpr.sk