Táto webová stránka používa cookies. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informáciíOK
O nás © Wien-Energie / Popp-Hackner und Popp

O nás

Od 1. januára 2016 zodpovedá spoločnosť Eurocomm-PR, súčasť Wien Holding, za prácu mesta Viedeň s verejnosťou v Belehrade, Budapešti, Krakove, Ľubľane, Prahe, Sarajeve, Sofii a Záhrebe. Za Bratislavu zodpovedá Headoffice spoločnosti Eurocomm-PR vo Viedni. Eurocomm-PR má zahraničné kancelárie v Belehrade, Budapešti, Krakove, Ľubľane, Prahe, Sarajeve, Sofii a Záhrebe.

Ciele

Cieľom spoločnosti Eurocomm-PR je upevňovať pozíciu Viedne ako významného centra v srdci Európy, podporovať komunikáciu medzi jednotlivými mestami a propagovať Viedeň na cieľových trhoch. Je nevyhnutné, aby sa Európa zo súčasnej hospodárskej a menovej únie zmenila na sociálnu a environmentálnu úniu. Súčasne to znamená presadzovanie práva miest a obcí na sebaurčenie v oblasti verejných služieb.

Eurocomm-PR prispieva pomocou všetkých dostupných komunikačných nástrojov k profilovaniu Viedne v medzinárodnom prostredí. Viedeň sa tak prezentuje ako kozmopolitná a kultúrna metropola, ako vzor udržateľného rozvoja a spoločenskej rovnováhy. Na tento účel Eurocomm-PR vytvára komunikačné nástroje, určené pre politických predstaviteľov, jednotlivé magistrátne útvary, mestské podniky, kultúrne zariadenia a ďalšie pracoviská. Súčasne vytvára podmienky pre produktívny cezhraničný dialóg na úrovni politiky, kultúry a verejnej správy, čo umožňuje definovať a rozvíjať úspešné spoločné projekty. Mesto Viedeň tak dokáže včas rozpoznať vhodné príležitosti, ale aj potenciálne riziká.

Naša činnosť

Spoločnosť Eurocomm-PR ponúka pracovníkom mesta Viedeň a členom medzinárodných odborných delegácií detailné a presné informácie o politickom dianí, verejnej správe, hospodárstve, kultúre a mediálnej scéne v cieľových mestách. Eurocomm-PR dvakrát týždenne prostredníctvom vybraných správ z Belehradu, Budapešti, Krakova, Ľubľany, Prahy, Sarajeva, Sofie a Záhrebu informuje o mestských témach, ktoré rezonujú v lokálnych médiách. Špeciálne rešerše poskytujú pracovníkom mesta Viedeň prehľad o pravidlách a postupoch, platných pre iné mestské správy v strednej a východnej Európe. Kompetentní lokálni pracovníci dokážu ponúknuť mimoriadne fundované a aktuálne pohľady na miestny politický, kultúrny a ekonomický vývoj.

V rámci mediálnej práce sa kladie dôraz na sprostredkovanie kľúčových viedenských tém lokálnym cieľovým skupinám. Výber tém odzrkadľuje aktuálne dianie vo Viedni. Žurnalisti z cieľových miest pravidelne navštevujú Viedeň za účelom rozhovorov na aktuálne viedenské témy a oboznámenia sa s uskutočňovanými rozvojovými projektmi. Komunikáciu dopĺňajú firemné profily na Facebooku a kontá na Twitteri v príslušných národných jazykoch.

Okrem toho sa v cieľových mestách konajú niekoľkodňové „Dni Viedne“, ktoré umožňujú zástupcom mesta Viedeň osobný kontakt s miestnymi autoritami, zástupcami médií, umelcami a podnikateľmi.

Eurocomm-PR podnecuje transfer know-how medzi Viedňou a mestami zapojenými do zahraničnej komunikačnej siete a venuje sa politikom v rámci bilaterálnych delegácii.

Pre účely viedenských podnikateľov Eurocomm-PR monitoruje verejné súťaže, vypísané v cieľových mestách a krajinách. Výsledky monitoringu sú zverejňované v registri dodávateľov (ANKÖ).

Podrobné informácie o medzinárodných aktivitách mesta Viedeň nájdete na https://www.wien.gv.at/politik/international/.