Táto webová stránka používa cookies. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informáciíOK

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o informačnej povinnosti

(Vyhlásenie o ochrane údajov)

Veľmi nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto Vaše údaje spracúvame iba v súlade so zákonnými ustanoveniami (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, rakúsky telekomunikačný zákon z roku 2003). Následné informácie o ochrane osobných údajov Vám vysvetlia najdôležitejšie aspekty spracovania údajov v rámci našej webovej stránky.

Kontakt s nami

Keď s nami vstúpite do kontaktu prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo elektronickou poštou, budú údaje, ktoré uvediete, z dôvodu spracovania požiadavky a pre prípad následných otázok u nás uložené šesť mesiacov. Tieto údaje nikomu neposkytneme bez Vášho súhlasu.

Súbory cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača uložia do Vášho koncového zariadenia. Súbory cookie sú neškodné.

Súbory cookie používame na vytvorenie užívateľsky príjemnej ponuky. Niektoré súbory cookie ostanú uložené vo Vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Umožňujú nám pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač.

Ak si to neželáte, môžete prehliadač nastaviť tak, že Vás bude informovať o žiadosti o uloženie súboru cookie, na čo bude vždy potrebný Váš súhlas.

Deaktivácia súboru cookie môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

Webová analýza

Naša webová stránka používa funkcie služby Google Analytics, teda služby webovej analýzy spoločnosti Google Inc., umožňujúce analýzu používania webovej stránky. Informácie o tom, ako využívate túto webovú stránku (vrátane Vašej IP adresy), vytvorené službou Google Analytics, ukladá spoločnosť Google Inc. Google tieto informácie používa výhradne na analýzu využitia webovej stránky. Vznikajú tak anonymizované vyhodnotenia a grafické znázornenia počtu návštev, počtu stránok, ktoré si pozrel užívateľ atď. Používame ich výhradne na účely vlastného prieskumu trhu a predovšetkým na optimalizáciu a prispôsobenie našich webových stránok potrebám užívateľov. Viac informácií o službe Google Analytics nájdete na stránke  www.google.com/analytics. Používajú sa na to súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky užívateľmi. Takto vytvorené údaje sa prenesú a ukladajú na serveri poskytovateľa služby.

Môžete tomu zabrániť tým, že prehliadač nastavíte tak, aby sa súbory cookie neukladali.

Spracovanie údajov sa vykonáva v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Náš záujem v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a prezentácie na webe. Keďže nám záleží na zachovaní súkromia našich užívateľov, údaje o nich sa pseudonymizujú.

Výherné súťaže

Osobné údaje, spracúvané z dôvodu účasti na výherných súťažiach, budú po ukončení výhernej súťaže vymazané. Údaje budú príslušnému partnerovi výhernej súťaže sprostredkované iba vtedy, ak je oznámenie mena nevyhnutné na odovzdanie výhry. Údaje inak nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe, pokiaľ na to nebol výslovne udelený súhlas, resp. ak v prípade maloletého nebol udelený súhlas zákonného zástupcu, a pokiaľ spoločnosť Eurocomm-PR GmbH nie je povinná vydať údaje, napríklad na základe súdneho alebo úradného nariadenia.

Vaše práva

Máte právo na informovanie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť dát, právo odvolať sa a namietať. Ak si myslíte, že spracovanie Vašich údajov porušuje právo na ochranu údajov alebo že Vaše nároky na ochranu údajov boli porušené iným spôsobom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. V Rakúsku je to Úrad na ochranu osobných údajov (Datenschutzbehörde).

Naše kontaktné údaje

Eurocomm-PR GmbH
Renngasse 5 / Top 3
1010 Viedeň
Rakúsko
T +43 1 368 34 24
info@eurocommpr.at

Osoba zodpovedná za spracúvanie: Eurocomm-PR GmbH, zástupkyňa Mgr. Alexandra Radl, Renngasse 5/3, 1010 Wien

Splnomocnencom pre ochranu osobných údajov je Mag. Ing. Markus Oman, CSE (O.P.P.)
E datenschutz@wienholding.at